MzdyÚvod

Program PREMIER - modul mzdy a personalistika je určen k vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatelů. Umožňuje nejen moderní způsob výpočtu mezd, ale také propojení s účetnictvím a využití přímého bankovnictví. Prostřednictvím programu můžete realizovat také přímou komunikaci se správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Program je neustále modernizován - nejenom pružně reaguje na veškeré legislativní změny, ale jeho modernizace spočívá i v usnadňování rutinních činností uživatelů, čímž nabízí stále modernější způsoby práce. Správné využití všech možností, které program poskytuje, záleží ve velké míře nejenom na možnostech programu, ale také na preciznosti při pořizování údajů v oblasti mezd a personalistiky. 


Obecné a účetní nastavení mezd

Základní nastavení pro mzdy se nachází ve "Správci-  Předvolby - Globální - Mzdy“. 

Program zde nabízí možnost zvolit typ organizace:

  • Mzdy do 25 zaměstnanců (do 25 zaměstnanců)
  • Mzdy nad 25 zaměstnanců
Toto nastavení v současné době již pozbylo smysl, jelikož u organizací se již nerozlišuje, zda zaměstnávají do 25 zaměstnanců nebo více. Proto i organizace zaměstnávající 100 zaměstnanců může mít označeno „Pro malé organizace“ bez vlivu na správnost výpočtu mezd a odvodů pojistného.

Pokud jste se však jako organizace zaměstnávající do 26 zaměstnanců rozhodli využít možnosti platit zvýšené pojistné na sociální zabezpečení a nadále si odečítat polovinu vyplacených náhrad při dočasné pracovní neschopnosti, musíte si upravit nastavení pojistného takto:

Mzdy – Nastavení/Pojišťovny – Daňová soustava (zvolit příslušný rok) – Změnit – tlačítko /…/ na řádku sociální pojištění – zde si upravíte výši nemocenského pojistného na 3,3 % a označíte háčkem možnost „odečítat polovinu náhrad“.

Program umožňuje účtovat zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání měsíčně nebo čtvrtletně - nastavení ve Správci - a účtovanou částku rozdělí v účtovaném období poměrně dle středisek (dle vym. základu pro soc. poj.). V případě, že program vyhodnotí zpracovávaný kvartál jako první, navrhne k odvodu dvojnásobek kvartální částky (odvod za první kvartál + záloha na další). Pokud pro provedení výpočtu v posledním měsíci čtvrtletí zjistí, že nesplňujete min. zálohu, pak částku v posledním měsíci automaticky navýší. Do příkazů k úhradě jde celková částka poslední měsíc ve čtvrtletí. Pokud uživateli nevyhovuje způsob odesílání zákonného pojištění za zaměstnance společně s odvody za poslední měsíc čtvrtletí a rozhodne se dodržovat splatnost pojistného tak, jak to umožňuje zákon, při zpracování příkazů k úhradě za poslední měsíc čtvrtletí musí příkaz k úhradě "odvody institucím" upravit ručně v sekci dodavatelé - příkazy, kde se upraví splatnost příslušného řádku s pojistným.


Stažení celé kapitoly MZDY (16.7. 2024)