SkladModul "Skladové hospodářství" je součástí komplexního programu PREMIER system.

Sklad sám o sobě je velmi složité téma a program obsahuje celou řadu možností, nastavení a funkcí, které činí tento modul relativně složitým. Obtížnost je dána především širokou škálou klientů, kteří sklad využívají v různých oborech, jež s sebou nesou celou řadu specifik. V jednotlivých kapitolách jsou uvedené modelové příklady nastavení programu.

Program umožňuje vedení neomezeného množství skladů. Pohyby na jednotlivých skladech lze systémově rozdělit prostřednictvím skladových položek (druhy pohybů), které obsahují vlastní nastavení pro práci ve skladu.

Celé skladové hospodářství je řešeno prostřednictvím systému poptávek a nabídek, vystavených a přijatých objednávek a následně příjemek či výdejek, přičemž všechny tyto činnosti na sebe kontinuálně navazují a jejich realizace je systémem hlídána. Z toho vyplývá, že není třeba pořizovat doklady od nabídky přes objednávku a výdejku až po fakturu, nýbrž pouze jeden (nabídku nebo objednávku). Přetahováním dat z jednoho dokladu je velmi usnadněna práce ve skladu s možností kontroly a sledování jednotlivých pohybů.

Tento skladový systém je určen jak maloobchodním firmám (které mohou využít pro prodej zboží pokladní elektronický systém čí čtečku čárkového kódu) tak velkoobchodním společnostem. Program dále obsahuje systém automatizovaného výdeje ze skladu na základě pořízených objednávek, systém automatických návrhů objednávek dle obrátkovosti a definovaného max. a min. množství zboží na skladě, návrhář min. a max. množství a další nadstandardní funkce.

Definice způsobu vedení skladu, způsob vystavování dokladů a definování dokladových řad, určení omezení přístupu pro jednotlivé uživatele/skladníky a další nastavení pro práci se skladem se provádí ve

Doporučujeme všechny tyto úrovně nastavení důkladně projít.


Ve skladu je možné evidovat zásoby dle dvou druhů ocenění:

 • FIFO,
 • vážený aritmetický průměr.

Toto se nastavuje ve "Správci - Předvolbách - Globální - Sklad".
Na této stránce najdete:


Obecná charakteristika a základní funkce:


 • evidování zboží, materiálu, služeb,
 • neomezené množství vzájemně propojených skladů,
 • způsoby ocenění - vážený průměr, FIFO,
 • možnost vnitřního rozčlenění skladových karet (sériová čísla, doba trvanlivosti),
 • velkoobchodní a maloobchodní prodej,
 • výdej do výroby či zakázek (stavební a jiné firmy),
 • realizace objednávek prostřednictvím výdejek a jejich hlídání,
 • automatizované navrhování vystavených objednávek a realizace prostřednictvím příjemek,
 • poptávky a nabídky provázané na vystavené a přijaté objednávky,
 • rozúčtování pohybů na zakázky, střediska a doplňkové analýzy,
 • on-line, off-line účtování do deníku podle zvolené sumarizace,
 • automatické korekce při inventuře,
 • vnitřní kontroly ocenění zásob, účtů pořízení zásob, převodů mezi sklady a rozdílů mezi dodacími listy a fakturami.

Vedení skladu na zakázky, střediska a doplňkové analýzy


Celý systém vedení skladu umožňuje podrobné členění přírůstků a úbytků skladu na tři úrovně (zakázky, střediska a doplňkové analýzy). Možnost zadání těchto kategorií je na úrovni přiřazení k jednotlivým položkám příjemek či výdejek, tzn. to nejpodrobnější. V modulu "Přehledy" je pak převážná většina přehledů a sestav podporována systémem členění na zakázky..., což znamená, že sklad umožňuje v reálném čase sledovat kolik materiálu naběhlo na danou zakázku apod.

Toto rozdělení je pak respektováno při účtování přírůstků a úbytků do deníku. Možnost účetního sledování zakázek či středisek v rámci skladu je závislá na účtování skladu do deníku. Pokud chce účetní jednotka střediska a zakázky sledovat v reálu (čili nechce čekat na zaúčtování), lze tuto funkci zapnout v nabídce "Správce - Předvolby Globální - Zakázky- Pohyby/účtování - Náklady spotřeby materiálu na zakázku čerpat přímo dle výdejek".Změny v dokladech (pohybech) a jejich dopad na ocenění - možnosti změn

Nejčastějším problémem je možnost zpětných změn (množství, cena) na příjemce, které jsou nutné z mnoha důvodů:

 • Naskladňuje se na základě dodacího listu, kde nejsou uvedeny ceny a ocenění probíhá až na základě přijaté faktury, nicméně je již nutné vyskladňovat.
 • Výdej do záporu - z časových důvodů není možné vytvořit příjemku, proto je potřeba vyskladnit do záporu.
 • Omyl skladníka při pořizování příjemky - špatné uvedení ceny či množství.

Všechny tyto operace výrazně ovlivňují správné ocenění skladových zásob a tudíž určení správné skladové ceny (FIFO nebo váženého průměru) na výdejku, resp. výdejky.

Funkce kontrolní propočet - umožňuje při zpětných změnách na dokladech (příjemky a výdejky) promítnout tyto změny a kontinuálně přecenit všechny pohyby, které s touto změnou souvisí, tzn. že změny lze dle práv provádět kdykoliv, samozřejmě s ohledem na uzavřené periody.


Tip

"Často se stane, že zboží je prodáno a zákazník se ihned vrátí a řekne že vybranou položku nechce, nebo by ji chtěl vyměnit za jinou: nebo je potřeba prodávat, a ve skladu nic není, a zrovna přijelo zboží a není čas pořizovat příjemku, tudíž jde o to, zda lze prodávat bez pořízení příjemky atd.

Všechny tyto operace lze v programu PREMIER system provádět bez nutnosti vytváření opravných dokladů. Program umožňuje ocenit příjemku zpětně, i když z této dodávky bylo např. vyskladněno určité množství. Použitím funkce "Kontrolní propočet" se do příslušných výdejek zpětně dosadí správná skladová cena, která je respektovaná v rámci nového ocenění příjemky stejně jako v případě výdejky". Obecné funkce v dokladech (příjemky, výdejky, objednávky in-out, poptávky, nabídky)


Seřazení položek v dokladech - kromě klasického seřazení položek (viz. Obecné informace) program nabízí ve všech dokladech subsystému Sklad možnost seřazení dle katalogového čísla. Tato funkce je dostupná v obrazovce položek v levé dolní části obrazovky.

Uživatelské popisky v dokladech - program nabízí v pořizovacích agendách volná pole, která lze využit pro uvedení jakéhokoliv údaje a pro tyto účely je možné také zvolit vlastní popis tohoto pole. Tato pole lze poznat podle toho, že součástí názvu je znak "#", např. "Popis #". Nastavení těchto polí je pro všechny agendy skladu ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Sklad - Základní- Uživatelské popisky ve skladech".