Novinky PREMIER

NOVÁ FUNKCE "PROJÍT VYBRANÉ DL CENOVÝM PRŮVODCEM"

 • Tato funkce umožňuje hromadné spuštění cenového průvodce ve vybraných výdejkách za zvolené období.
 • Dostupná je v horním menu "Výdejky" a přecení zpětně vybrané výdejky podle aktuálních ceníků.
 • Doposud bylo možné spuštění průvodce pouze na vybrané výdejce.NOVÁ FUNKCE TISKOVÝCH SESTAV 

 • V editaci tiskových sestav ve skladu je nyní k dispozici nová funkce pro získání údajů z komoditního stromu „inf_ks“.
 • Funkci využijí především uživatelé nástavby POR, kteří musí sledovat vybrané údaje na skladových kartách a chtějí si vytisknout GTIN v tiskových sestavách.
 • Díky této funkci, lze z údajů tvořit i QR kódy.PROGRAM UMOŽŇUJE NAČÍTÁNÍ VÝPISŮ OD SPOLEČNOSTI PAYONEER

 • Přidáno načítání výpisu z CSV souboru z Payoneer.


AKTUALIZACE ZPRACOVÁNÍ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE

 • PREMIER bude navrhovat přihlášky na ČSSZ také u DPP.
 • V rámci přehledu pojistného pro ČSSZ přibylo nové hlášení - Výkaz příjmů DPP.


VYTĚŽOVÁNÍ POLSKÝCH FAKTUR A DALŠÍ NOVINKY V PREMIER Ai

 • První verze vytěžování polských faktur je k dispozici.
 • Možnost ručně měnit kurz.
 • Originální/původní název dokladu v seznamu a další, více zde.DALŠÍ PODPOROVANÝ FORMÁT PRO PKO BANK POLSKI CZECH BRANCHNOVÝ PODPOROVANÝ FORMÁT VÝPISŮ Z CAM SOUBORU OTP BANK

 • Bylo přidáno načítání výpisu z CAM souboru z maďarské OTP Bank.


NOVÁ AUTOMATICKÁ AKCE E-AGENTA - AKTUALIZACE POŘIZOVACÍCH CEN V ŠABLONÁCH A SYNCHRONIZACE NÁKLADOVÝCH CEN DO KARET VÝROBKŮ


ELEKTRONICKÝ PODPIS NA MZDOVÝCH DOKUMENTECH

 • Dokumenty z mezd určené pro jednoho zaměstnance lze nyní elektronicky podepsat a odeslat zaměstnanci na e-mailovou adresu
 • Skutečnost, že se mají dokumenty elektronicky podepisovat, lze přednastavit v uživatelských předvolbách


NOVÁ FUNKCE PRO TVORBŮ UŽIVATELSKÝCH POHLEDŮ

 • Při tvorbě pohledu lze přidávat do pohledu přes relace nové sloupce z jiných tabulek.
 • V pohledech je pak vždy možné pro takto nově přidané sloupce využívat Smart filtry, součtování apod.AUTOMATICKÉ PŘIDĚLOVÁNÍ DOKLADOVÝCH ŘAD PRO VYTĚŽOVÁNÍ VYDANÝCH FAKTUR

 • U vytěžování vydaných faktur je nyní možno definovat prefixy pro jednoznačné přiřazení dokladové řady vydaných faktur podle vytěženého čísla dokladu.
 • Podrobně popsáno zde.NOVÝ PODPOROVANÝ FORMÁT VÝPISŮ Z BNP PARIBAS BANK POLSKA


MOŽNOST NASTAVENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY MÍSTNÍ OSSZ

 • Nově je možno nastavit si ID datové schránky místně příslušné OSSZ pro běžnou komunikaci, pro odesílání ELDP bude nadále používáno ID datové schránky ČSSZ.

IMPORT PŘIJATÝCH FAKTUR ZE SYSTÉMU FAKTUROID

 • Univerzální importní můstek z FAKTUROIDU nyní importuje i přijaté faktury ve formátu XML.


APLIKACE PREMIER Ai NYNÍ VYTĚŽUJE I VYDANÉ FAKTURY

 • Aplikace PREMIER Ai je nyní rozdělená do sekcí - Účtenky (připravujeme), Vydané faktury, Přijaté faktury, Nezařazené.
 • Vytěžování vydaných faktur je určeno především pro účetní firmy.
 • Pokud chcete vytěžovat vydané faktury:
  • Zapněte si tuto funkci ve "Správci - Předvolby - Globální - Odběratelé - PREMIER Ai".
  • Natavte si unikátní výrazy pro identifikaci vydaných faktur.
  • Zkontrolujte nastavení adresářů pro archivaci dokumentů.
  • Vše o vytěžování vydaných faktur zde.
NOVÝ PODPOROVANÝ FORMÁT VÝPISŮ UNICREDIT BANK RUMUNKO

 • Přidáno načítání výpisu z CSV souboru z Unicredit Bank Rumunsko.


NOVÁ FUNKCE "PŘIPNOUT K" PRO PRÁCI S PŘÍLOHAMI

 • Díky této funkci lze snadno přímo v aplikaci PREMIER Ai připnout k dokladu přílohy.
 • Tyto přílohy se pak po zaúčtování dokladu automaticky také připojí do vazeb a v Ai uzavřou, více zde.

     DETEKCE QR KÓDU PRO DVOJÍ KONTOLU

 •  Pokud vytěžovaná faktura obsahuje QR kód, pak  Ai je použije pro dodatečnou kontrolu vytěžených údajů. Vytěžení údajů je pak přesnější.PŘÍSNĚJŠÍ KONTROLA BANKOVNÍHO SPOJENÍ

 • PREMIER Ai nyní striktně hlídá, zda se bankovní účet nachází u dodavatele v adresáři partnerů.
 • okud bankovní účet u partnera nenajde, nepovolí zaúčtovat doklad jinak než s editací.

 • Pokud nechcete, aby program takto striktně hlídal existenci čísla účtu v adresáři, dá se toto vypnout v nastavení, ale nedoporučujeme to.

          


NOVÝ PODPOROVANÝ FORMÁT VÝPISŮ PLATEBNÍ BRÁNY BESTERON 

 • Přidáno načítání výpisu z XML souboru z platební brány Besteron.


MODERNIZACE POKROČILÝCH ŠTÍTKŮ KE SKLADOVÝM KARTÁM

 • Možnost tmavých barev s automatickým inverzím textem.
 • Štítky, včetně výstrah, se zobrazují při zadávání položky u jakéhokoliv dokladu ve skladě (nabídky, výdejky,...).
MOŽNOST ZADÁNÍ DELŠÍHO POPISU NA SKLADOVÉ KARTĚ

 • Dvojnásobné rozšíření základního popisu skladové karty (z 96 na 192 znaků), včetně možnosti zadávat v textu Tab a Enter.
RYCHLEJŠÍ NAČÍTÁNÍ PARTNERŮ

 • Výrazně jsme zrychlili načítání údajů partnera z internetu.  Procedury spojené s ověřením solventnosti, nespolehlivého plátce se nyní zpracovávají na pozadí, aniž by uživatel musel čekat na jejich ověření.


NOVÝ PODPOROVANÝ FORMÁT VÝPISŮ

 • Přidáno načítání výpisu z CSV souboru z Advanced Cash Limited.


PODPOROVANÉ FORMÁTY A BANKY

 • V manuálu je nyní k dispozici aktualizovaný seznam všech podporovaných formátů a bank pro Homebanking.


FORMULÁŘ SPOTŘEBNÍ DANĚ

 • Aktualizace dle platné legislativy formuláře spotřební daně, vzor 6.


PLATEBNÍ TERMINÁL NEXGO OD COMGATE

 • Program PREMIER umožňuje komunikaci s platebním terminálem NEXGO od Comgate.
MODERNIZACE - DAŇOVĚ PODPOROVANÉ PRODUKTY

 • Rozšíření možností u MP 430 a 431 o nové daňově podporované produkty Dlouhodobý investiční produkt a Pojištění dlouhodobé péče
 • Nové přehledy o příspěvcích zaměstnance i zaměstnavatele na daňově podporované produkty


AKTUALITACE VÝKAZŮ A SAZEBNÍKŮ

 • Statistický výkaz Prům 1-12 + Ceny Prům 1-12: měsíční výkaz v průmyslu - aktualizace dle platné legislativy na rok 2024
 • Intrastat - EU - celní sazebník pro rok 2024
 • Intrastat - EU - aktualizace celního sazebníku


MODERNIZACE KONTA PRACOVNÍ DOBY

 • Modernizované zpracování mezd v kontu pracovní doby.


AKTUALIZACE PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU

 • Aktualizované přiznání daně z příjmů právnických osob (CZ/EN), vzor 34 pro přiznání za rok 2023.


AKTUALIZACE PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDŮ

 • Aktualizované přiznání daně z příjmu fyzických za rok 2023 (vzor 28)
 • Aktualizovaný přehled pro OSSZ (pro přiznání za r. 2023)
 • Aktualizovaný přehled pro zdravotní pojišťovny za rok 2023


AKTUÁLNÍ FORMULÁŘ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTI

 • Formulář přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024.


IMPORT VYDANÝCH FAKTUR VE FORMÁTU ISDOC

 • Nástavba EDI formát, ISDOC byla rozšíření o funkci importu vydaných faktur ve formátu ISDOC.
 • Import vydaných faktur byl v programu umístěn mezi komunikace s externími systémy.AKTUÁLNÍ FORMULÁŘ PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ

 • Aktualizace formuláře přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2023.


AUTOMATICKÉ NAČÍTÁNÍ PARTNERŮ A OVĚŘOVÁNÍ SOLVENTNOSTI

 • Aktualizace ověření partnerů z důvodu ukončení provozu služby informací o údajích zapsaných ve veřejné části živnostenského rejstříku.


NOVINKY PRO ROK 2024

 • Byla publikována daňová soustava pro rok 2024 - je nutno provést aktualizaci programu.

 • Další podrobnosti najdete v odkazu výše.


VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V CIZÍ MĚNĚ

 • Program nabízí možnost vést účetnictví v cizí měně, podrobně popsáno v manuálu.


NAPOJENÍ NA BALÍKOBOT

 • Nová verze napojení na Balíkobot.


HROMADNÉ ZMĚNY U SOUHRNNÝCH DOKLADŮ

 • Do daňové evidence byla doplněna možnost hromadných změn u souhrnných dokladů podobně jako v Podvojném účetnictví. Toto je vhodné např. při změně kurzu, přečíslování bankovního výpisu, změně partnera, střediska atd.
PODKLADY PRO DPH NOVÉ MOŽNOSTI

 • V podkladech pro DPH přibyla možnost členění dle dokladových řad,
 • V podkladech pro DPH přibyla možnost tisku s detaily (dle kódů nebo řad), tedy kompletní záznamní povinnosti.
ZMĚNA SAZEB DPH

 • S účinností od 1.1.2024 dochází ke změně sazeb DPH. Ze tří sazeb DPH (10%, 15% a 21%) budou nově dvě sazby 12% a 21%.
  Komplexní podpora změny sazeb DPH je k dispozici ve verzi programu X8.2, tudíž je nezbytné provést upgrade na novou verzi X8.2.
 • Kompletní postup přechodu na nové sazby je popsán v manuálu.
IMPORT FAKTUR V REŽIMU OSS

 • Můstky pro import vydaných faktur z Money, Pohody, Fakturoidu a Vyfakturuj byly doplněny o možnost importovat faktury v režimu OSS.
 • V nastavení importu je možno definovat kódy DPH pro jednotlivé kombinace zemí a sazeb (kromě kódů DPH zde lze nastavit i výnosové účty).
NOVÉ TISKOVÉ SESTAVY

 • Byly doplněny nové tiskové sestavy vydaných faktur a vydaných zálohových listů.
  Původní tiskové sestavy zůstávají rovněž k dispozici (formát 2000).

NOVÁ VERZE PROGRAMU X8.2

 • Informace k UPGRADE 2024 naleznete zde.
 • INSTALACE nové verze je podrobně popsána zde.
 • REGISTRACE nové verze probíhá nově zcela elektronicky, více zde.
 • Nové číslo JOURNALU nejdete zde.
 • NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI v souvislosti s UPGRADE jsou uvedeny zde.PŘIDÁNO NAČÍTÁNÍ VÝPISŮ Z CSV Pošta bez hranic

 • Přidáno načítání výpisu z CSV souboru z Pošta bez hranic

PŘIDÁNO POHYBŮ V USD Z CSV Z Currencies Direct

 • Přidáno načítání pohybů v USD z CSV souboru z Currencies Direct

PŘIDÁNO NAČÍTÁNÍ VÝPISU ZE Santander PL

 • Přidáno načítání výpisu z CSV souboru ze Santander PL.

ZMĚNY V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZP OD 10/2023

 • Byla přidána nová MP 861, která slouží pro proplacené hodinové paušální náhrady za práci na home office.

 • V sestavách pro zaměstnance byla přidána možnost tisku informací pro zaměstnance.


ZPŘESNĚNÍ VYTĚŽOVÁNÍ

 • Zpřesnění vytěžování a přehlednosti bankovního spojení.
 • Možnost dodatečného OCR převodu u všech dokladů, z důvodu doplnění nekorektně vytěžených údajů.

IMPORT ZE SYSTÉMU DOMSYS

 • Ze systému DOMSYS je nyní možné importovat i interní doklady.PŘIDÁNO NAČÍTÁNÍ VÝPISU Z AirBank

 • Přidáno načítání výpisu z CSV souboru z AirBank.


KLÁVESOVÉ ZKRATKY V PREMIER Ai

 • Při vytěžování lze využívat nově doplněné klávesové zkratky:
  • F3 → pro aktivaci lasa.  
  • PgUp → pro změnu strany směrem nahoru.
  • PgDn → pro změnu strany směrem dolů.

         NÁHLED NA PLACENOU FAKTURU PŘÍMO Z PŘÍKAZU K ÚHRADĚ

 • Přímo v příkazu k úhradě lze nyní zobrazit náhled na konkrétní fakturu.NÁSTROJ NA ROZDĚLENÍ VÍCESTRÁNKOVÉHO DOKUMENTU

 • Nový nástroj na rozdělení více dokumentů z jednoho souboru - PREMIER Ai si nyní poradí i s více dokumenty v jednom souboru. Snadno pomocí nového nástroje na rozdělení dokumentů můžeme soubor rozdělit na jednotlivé dokumenty a ty následně vytěžit.NOVÉ IMPORTY ZE SYSTÉMU DOMSYS

 • Do programu byly nyní implementovány nové importy ze systému DOMSYS.NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ OBRAZOVKY SCHVALOVANÉ PF

 • Změna uspořádání obrazovky dokladu, včetně zobrazené vazby a schvalovacího procesu.
 • Schvalovací dialog lze nyní libovolně přesouvat pomocí horní modré lišty.ROZŠÍŘENO CENTRUM E-PODÁNÍ O SEKCI MPSV

 • V této nové sekci se budou ukládat: vygenerovaná potvrzení o příjmech pro dávky zaměstnanců, hlášení o zaměstnávání osob ze zdravotním postižením, Informace/Sdělení o nástupu/ukončení zaměstnání cizince

APLIKACE PS SKENER PRO ANDROID

 • Mobilní aplikace PS Skener je nyní k dispozici i pro Android.DALŠÍ ZPŮSOB VKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ DO Ai

 • Nově je možno automaticky vkládat dokumenty do aplikace PREMIER Ai prostřednictvím API z DMS serveru/webového portálu klienta. 
  K tomu je nezbytná verze PREMIER Enterprise a nástavba API, kde je k tomuto účelu doplněn nový příkaz.


U VYTĚŽOVÁNÍ SE NYNÍ PRACUJE I S DATEM PRO DPH

 • Přímo u vytěžování lze nyní pracovat s datem pro DPH.

 • Pro větší přehlednost jsou nyní datumové údaje přehledněji uspořádány.


QR KÓD PRO PLATBU

 • Každý uživatel si nyní může zvolit zda se na vydaných fakturách má tisknout QR kód, který obsahuje pouze informace pro platbu nebo rovněž údaje pro načtení faktury do účetního systémuAPI KB

 • Zprovozněno stahování transakcí a odesílání příkazů k úhradě přes API KB.


PROPOJENÍ TISKU POTVRZENÍ O PŘÍJMECH S FORMULÁŘEM MPSV

 • Při zpracování potvrzení o příjmech pro dávky je možno využít přímo formuláře MPSV

CIZINCI - DOPLNĚNÍ NASTAVENÍ

 • Doplněno upřesnění v nastavení cizince - v detailu státního občanství
 • Doplněny návrhy přihlášek cizinců s dočasnou ochranou na sociální pojištění

LASO NYNÍ UMÍ PŘENÉST TEXT Z FAKTURY DO POPISU POLOŽEK

 • Nově lze s pomocí lasa zadávat i názvy položek dokladu. Je-li položek více, text se přenese do aktivní (poslední vstup, modře orámovaná).


NOVÝ PŘEHLED V MODULU ZVÍŘATA

 • V modulu Zvířata byl přidán nový "Přehled individuálních neodpisovaných karet".


APLIKACI PREMIER Ai LZE NYNÍ SPUSTIT PŘÍMO Z FAKTUR

 • Do aplikace PREMIER Ai se nyní snadno dostanete i přímo u tvorby nové přijaté faktury (resp. zálohového listu) pomocí tlačítka "A".

PREMIER Ai LZE ZAKÁZAT VE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH

 • V seznamu účetních jednotek je nyní možné vybrané jednotce kompletně zakázat aplikaci PREMIER Ai .


NÁSTAVBOVÝ MODUL POR

 • Nový modul Evidence/komunikace POR (přípravky na ochranu rostlin).


NOVÝ ZPŮSOB VYTVOŘENÍ ŠABLONY

 • Šablony vydaných faktur / ZL lze nyní tvořit na základě faktur. Jednoduše můžete vytvořit šablonu i přímo z faktury.PŘIDÁNO NAČÍTÁNÍ VÝPISU Z KAUFLAND MARKETPLACE

 • Přidáno načítání výpisu z CSV souboru z Kaufland Marketplace.

VÝBĚR PLATEB DO PŘÍKAZU K ÚHRADĚ DLE DATA SPLATNOSTI

 • Při výběru z neuhrazených faktur můžete výběr nyní omezit dle data splatnosti.NOVÁ PŘEDVOLBA V OMEZUJÍCÍCH PŘEDVOLBÁCH

 • Povolit v této jednotce úpravy jako má SUPERVISOR - uživatel s tímto povolením může měnit dokladovou zkratku na dokladech a pracovat se sestavami a pohledy jako SUPERVISOR. 


PREMIER Ai NYNÍ UMÍ

 • Lepší podpora práce v týmu v aplikaci PREMIER Ai. Pokud s dokladem aktuálně pracuje uživatel, mají ostatní uživatelé doklad pro práci uzamčen, aby nedošlo ke kolizi. Samozřejmostí je, že v případě přidání či změn údajů nebo smazání dokumentu je proveden rychlý refresh viditelný do několika sekund všem uživatelům.
 • Do aplikace PREMIER Ai byl nyní implementován nový pokročilý OCR převod obrázkových dokumentů na texty. Pokročilý OCR převod je přesnější a převede více údajů, díky čemuž je pak samotné vytěžování kvalitnější. Umí si poradit s rotací dokumentu, umí pracovat s kombinovanými dokumenty a převede i nekvalitní skeny.
 • V modulu PREMIER Ai je nyní k dispozici propracovanější způsob nastavení práv uživatelů. Práva lze nastavit uživateli tak, aby viděl všechny dokumenty, pouze dokumenty přidělené uživateli, pouze přidělené dokumenty nebo dokumenty s přidělenou dokl. řadou. Toto vše lze nastavit v Omezujících předvolbách – Dodavatelé.
 • V aplikaci PREMIER Ai lze nyní vytěžit faktury v EN, DE.
 • V modulu PREMIER Ai je nyní k dispozici detailní interaktivní přehled vytěžených dokladů. Přehled zobrazuje informace napříč účetními jednotkami s možností dalšího členění.

MODERNIZACE PRÁCE S OBRÁZKY NA SKLADOVÉ KARTĚ

 • Možnost přeřazení pokud je na kartě více obrázků.
 • Možnost grafické rotace obrázku přímo na skladové kartě.
 • Možnost přímého vkládání (drag and drop, kopie ze schránky, přímé skenování, foto mobilní aplikací PS Skener,...).
 • V nabídkách/objednávkách lze v položkové části zobrazit obrázky ke kartě včetně přidávání nových (i u dočasných karet).MODERNIZACE V PREMIER Ai

 • Nově se s pomocí historie načítá i více položek. Doposud se přebrala pouze první položka. Nyní jsou převzaty všechny položky podle zvolené faktury z historie. Nesedí-li vytěžená částka na součet položek z faktury dle historie, pak se celková částka uvede u první položky a ostatní položky zůstávají nulové. K dispozici je i nástroj pro snadné rozdělení a dopočet celkové částky.
 • PREMIER Ai nově načte i faktury ve formátu v DOC, XLS.
 • U vícestránkových dokumentů je nyní možné vyplnit číslo stránky, od kterého začíná příloha. Pokud program detekuje dokument, kde je více stránek, aktivuje se volba "Příloha od". Po jejím vyplnění bude aplikace Ai na pokyn uživatele znova vytěžovat dokument bez vybraných stránek přílohy, čímž předejde možnému chybnému vytěžení údajů z těchto stránek.
 • Při práci s aplikací PREMIER Ai můžete nyní pracovat s kurzem u cizoměnových faktur již přímo u vytěžování. Kurz se automaticky přidělí dle vytěženého DUZP z kurzovního lístku. V případě změny DUZP bude uživatel vyzván ke změně kurzu. Díky této funkci se výrazně usnadní hromadný zápis připravených faktur v cizích měnách.


RAZÍTKO A PODPIS V DOKUMENTECH
 • V uživatelských předvolbách si může uživatel vložit "Razítko a podpis" do vybraných dokumentů v programu.PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ÚPRAVA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ

 • Došlo k rozdělení zdrojů na "státní rozpočet PO", "státní rozpočet NPO" a "státní rozpočet podpůrná opatření" - změna ovlivňuje výkazy P1-04 a P1C-01
 • Zkontrolujte popřípadě opravte nastavení zaměstnanců

MOBILNÍ APLIKACE PS SKENNER

 • Pro usnadnění a zrychlení sběru fyzických účetních dokladů, obrázků a dalších dokumentů do programu PREMIER využijte novou mobilní aplikaci PS Skener pro iOS.NOVINKY V PREMIER Ai

 • Pokud program po vytěžení detekuje, že k dodavateli existuje otevřená příjemka, nabídne možnost propojení dokladů rovnou na úrovni vytěžování. Položky z příjemky se pak přesunou přímo do položek faktury ve vytěžování kumulovaně nebo jednotlivě.
 • Před hromadným zaúčtování připravených vytěžených dokladů nyní můžete snadno změnit pořadí zaúčtování dokladů do účetnictví dle data uskutečnění nebo vystavení.
 • V aplikaci PREMIER Ai je možné, stejně jako v celém programu, pohybovat se po vytěžených údajích snadno a rychle pomocí tabulátoru.
 • Přímo při vytěžování dokladu je možné editovat "Poznámku" a "Přílohy" z hlavičky PF.
 • Během vytěžování můžete nyní pracovat se 4 daty (nově i datum pro KH) jak jste zvyklí při klasickém zadáním faktur do programu.
 • Nyní se z dokumentu vytěžuje "forma úhrady" dokladu. V případě, že není forma úhrady na dokladu nalezena, program automaticky navrhne formu úhrady Převodem, toto lze ručně změnit. V případě faktur v hotovosti program po vytěžení automaticky nabídne vytvoření pokladního dokladu.
 • Kontrola vytěžené částky na položky - Program nyní kontroluje částky jednotlivých navržených položek, aby souhlasili na celkově vytěženou částku.  Zbylou částku lze dle výběru doplnit do poslední položky a nebo jako novou položku. Tlačítko „Zbývá“ je aktivní, dokud nesouhlasí celkový součet položek.
 • Párování s objednávkami - PREMIER Ai automaticky nabídne otevřené objednávky služeb dodavatele ke spárování s vytěžovanou fakturou a přebere položky z objednávky jednotlivě nebo kumulovaně.
 • Přibyla možnost předvolení výchozí dokladové řady pro vytěžování PF a ZL. Dokladovou řadu snadno nastavíte v Globálních předvolbách - Dodavatelé - Premier Ai - import dokumentů.
 • Hromadné akce – u označených dokumentů v Aplikaci PREMIER Ai je možné hromadně změnit cílovou dokladovou řadu dle výběru.
 • V aplikaci PREMIER Ai přibyl standartní ovládací prvek "Lupa" pro zvětšení náhledu dokumentu.


DALŠÍ FUNKCE V APLIKACI PREMIER Ai

 • Možnost snadného vyhledávání v aplikaci PREMIER Ai (např. dle čísla dokladu, partnera, částky ad.) pomocí ovládacího prvku "Dohledat".
 • Hromadný OCR převod je dostupný v aplikaci PREMIER Ai a umožní programu prohledat seznam faktur a označit ty, které se mají převádět. Hromadný převod se následně spustí volbou "Načíst pomocí OCR".
 • Přísnější hlídání duplicit dokumentů - duplicita je hlídána již ve fázi načítání příloh nebo při vkládání dokumentů rychlým vstupem. Duplicita je v seznamu označena písmenem "D" a hláškou u vytěžených duplicitních údajů.
 • Při nalezení duplicity zaúčtovaného dokladu je možné provést náhradu dokumentu za aktuální.
 • Kompletní načítání šablon vč. položek dle předvolených vzorů. Program nyní automaticky nabízí šablony pro snadnější pořizování faktur s více položkami. Zde nabízí více variant: s položkami s cenou, bez cen, či poměrově. Uživatel si může vybrat nejvhodnější variantu, která obnáší nejrychlejší pořízení. Efektivně nahrazuje často užívanou volbu "Přidat s kopií".
 • Pokud existuje u jednoho partnera více šablon, lze u vytěžování dokladu výběr šablony upřesnit pomocí klíčového výrazu, který je zadán na šabloně a bude se rovněž vytěžovat v dokumentu.MODERNIZACE - UPLAŇOVÁNÍ SLEV NA POJISTNÉM SP

 • Doplněno nastavení zaměstnance - záměr uplatňovat slevu
 • Doplněno zohlednění slev v Přehledu pojistného na SP

PŘIDÁNO NAČÍTÁNÍ VÝPISU Z SHOPTETU

 • Přidáno načítání výpisu z CSV souboru z Shoptetu.

PŘIDÁNO NAČÍTÁNÍ VÝPISU Z VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ BANKY

 • Přidáno načítání výpisu z TXT souboru Všeobecné úvěrové banky (Multicash TXT).

PŘIDÁNA NOVÁ MP 

 • Doplněna nová MP 455 - Peněžní odměna při životním jubileu osvobozená od daně

AKTUALIZACE CELNÍHO SAZEBNÍKU

 • Aktualizace celního sazebníku (Intrastat - EU)

AKTUALIZACE DLE PLATNÉ LEGISLATIVY FORMULÁŘŮ SPOTŘEBNÍ DANĚ

 • Aktualizace dle platné legislativy formulářů spotřební daně - §56, §56a, §57

AKTUALIZACE DLE PLATNÉ LEGISLATIVY NA ROK 2023 

 • Aktualizace dle platné legislativy na rok 2023 (statistický výkaz Prům 1-12 + Ceny Prům 1-12: měsíční výkaz v průmyslu)

KONTROLA, ZDA DOKLAD NÁLEŽÍ DO DANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY

 • Nová volba "Je to náš doklad", jejímž zaškrtnutím můžeme potvrdit, že se skutečně jedná o náš doklad v případě, že na faktuře není uvedeno naše IČ.


PŘIDÁNO NAČÍTÁNÍ VÝPISU Z WISE

 • Přidáno načítání výpisu z CSV souboru z WISE.

AKTUALIZOVANÉ PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU FO + AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED OSSZ

 • Aktualizované přiznání daně z příjmu fyzických osob za rok 2022 (vzor 28)
 • Aktualizovaný přehled pro OSSZ (pro přiznání za r. 2022)

FORMULÁŘ PŘIZNÁNÍ K SILNIČNÍ DANI

 • Formulář přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2022

PŘIDÁNO NAČÍTÁNÍ VÝPISU Z PLATEBNÍCH KARET KB

 • Přidáno načítání výpisu z CSV souboru z platebních karet KB.

NOVÉ MOŽNOSTI SCHVALOVACÍHO PROCESU

 • Schvalovatel nyní může otevírat jemu určený doklad pro schválení i v případě, že nemá přístup do dané dokladové řady.
 • Ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Dodavatelé - Work-flow" přibyla volba zakazující vracet doklady k přepracování / revizi jiným uživatelům než přiděleným schvalovatelům.

ZOBRAZENÍ OTEVŘENÝCH POLOŽEK/STRUKTURY ZŮSTATKU U ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ U VÝKAZU

 • Ve výkazu rozvahy - detaily řádku - lze nově zobrazit u rozvahových účtů otevřené položky / strukturu zůstatku účtu. (Dříve bylo možné zobrazit pouze obraty za období).

PARTNERA LZE NENAVRHOVAT DO UPOMÍNEK

 • Na kartě obchodního partnera  Adresář partnerů - záložka Individuální - Odběratel přibyla nová volba "Nenavrhovat do automatické tvorby upomínek". (vyloučí se např. podniky ve skupině,...).

FORMULÁŘ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

 • Formulář přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023

DAŇ Z PŘÍJMU PO + PŘÍLOHA UZ

 • Daň z příjmu právnických osob (vzor 33 pro přiznání za r. 2022) + příloha UZ.
 • Aktualizované přiznání daně z příjmů právnických osob (CZ/EN), vzor 33 pro přiznání za rok 2022.

PŘIDÁNO NAČÍTÁNÍ VÝPISU Z ESTE BANK AT A PLAT. BRÁNY 24 PAY

 • Přidáno načítání výpisu z TXT souboru Erste Bank AT.
 • Přidáno načítání výpisu z CSV souboru z platební brány 24 Pay.