Evidence


Modul Evidence majetku poskytuje nástroje pro evidenci dlouhodobého hmotného, nehmotného a drobného majetku.

Modul Evidence majetku se širokou škálou možností a funkcí, umožňuje neomezené možnosti pro sledování nejrůznějších údajů k majetku, ve vztahu k odpovědnosti zaměstnanců za svěřený majetek či příslušenství a jeho údržbu.

Samozřejmostí je automatizované účtování do deníku (podle zakázek, středisek), hromadné pohyby majetku a rozsáhlé výstupy jak nad samotnými kartami, tak nad jednotlivými pohyby.


Funkce a výhody modulu

 • evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
 • evidence drobného majetku,
 • karta majetku - všechny údaje pro odepisování, kategorie, sektor, umístění atd.,
 • členění podle středisek, zakázek, odpovědné osoby, evidence příslušenství, oprav a servisu na majetku,
 • další údaje - evidence umístění, evidence údržby, vložení obrázku, poznámky, nastavení účtování, barevné označení řádku majetku,
 • daňové a účetní odpisy - vedení daňových odpisů ve všech variantách podle platných předpisů (zrychlený odpis, lineární odpis, zvýšená vstupní cena apod.) Změny v legislativě jsou v programu vždy promítnuty,
 • technické zhodnocení (nákupem, vlastní režií), zvýšení cen, navýšení ceny, částečné vyřazení, pozastavení odpisů, rozdělení karty, prodej, navýšení ceny, zpětné sloučení karty,
 • automatický přenos odpisů a pohybů do modulu Účetnictví podle uživatelského nastavení účetnictví,
 • vytváření libovolných tiskových výstupů,
 • sledování historie majetku,
 • vedení umístění karet podle struktury firmy, čísla místností a odpovědné osoby,
 • množství tisku přehledových sestav majetku (např. Kdo je za co zodpovědný) s volbou, zda tisknout účetní či daňové odpisy,
 • množství přehledů jak z účetního, tak z daňového hlediska, vždy s možností nastavení řazení, filtrování apod.,
 • tisk inventurních záznamů,
 • tisk karet majetku,
 • možnost evidovat majetek podle EAN kódů, možnost zapracování programů pro zapracování dat načtených čtečkou čárových kódů,
 • evidence vozidel s možností upozorňování na servisní a technické kontroly,
 • kniha jízd,
 • cestovní příkazy,
 • nákladní doprava - rozsáhlé možnosti různých způsobů fakturace (množství materiálu, najeto km, nakládka, vykládka, výkon přípojných vozidel / strojů ..), možnost hromadné fakturace,
 • přehled nákladní dopravy,
 • možnost zadání více odběratelů na jeden výkaz nákladní dopravy,
 • evidence leasingu - splátkového kalendáře,
 • účtování leasingu, periodická tvorba interních dokladů.

Obecné nastavení

Před zahájením práce v modulu evidenci, doporučujeme projít nastavení ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Evidence", kde se nachází mnoho variant pro nastavení odpisů, řazení seznamu karet majetku, dokladových řad pro účtování atd. Rovněž doporučuje prohlédnout předvolby omezující, kde lze třeba danému uživatele umožnit pracovat pouze s některými vozidly.