PREMIER API

PRO JAKÉ AGENDY MODUL API SLOUŽÍ?

 • Adresář partnerů
 • Přijaté faktury, zálohové faktury
 • Vydané faktury, zálohové faktury
 • Skladové karty
 • Stav skladu
 • Příjemky, výdejky
 • Přijaté a vydané objednávky
 • Dárkové poukazy

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PŘÍKAZŮ


TESTOVACÍ WEBOVÉ ROZHRANÍ


Důležité: Premier API funguje pouze s SQL verzí Premier ENTERPRISE (požadovaná verze MSSQL 2016 a vyšší, včetně edice Express)Základní funkce API

 • propojení IS PREMIER s jakýmkoliv externím systémem online,
 • e-shop – online napojení externí e-shopů,
 • mobilní aplikace,
 • automatické propojení se systémy odběratelů/dodavatelů,
 • zpřístupnění IS PREMIER třetím stranám – zobrazení požadovaných informací.

 


Výhody Premier API

 • veškerá komunikace probíhá on-line a není časová prodleva,
 • aplikace třetí strany kdykoliv na požádání aktualizuje nebo zapíše potřebné data do programu PREMIER,
 • data jsou kontrolována a nedovolí zapsat nestandardní hodnoty,
 • možnost komunikovat s více účetními jednotkami podle ID_UJ v jedné instalaci,
 • zabezpečení přes HTTPS s Basic authorization podle uživatele v programu PREMIER,
 • jednoduchý nástroj pro vývojáře.