PREMIER Outsourcing

Společnost PREMIER system od počátku roku 2006 rozšířila nabídku svých služeb o tzv. PREMIER Outsourcing, tedy možnost využívat informační software, který je provozován na mimo firemním výkonném serveru.

V praxi to znamená, že klient se prostřednictvím vybrané technologie připojuje k datové základně informačního systému, jejíž vlastníkem a správcem je outsourcingová společnost (PREMIER system a.s.), která na základě smluvního vztahu poskytuje uživateli komplexní péči a servis informačního programu PREMIER system. Ta také přebírá veškerou zodpovědnost za provoz informační technologie a všechny úkony spojené s jejím provozem a údržbou 

Tato služba je profesionálním doplňkem nabídky naší společnosti a již od počátku zavedení se stala vyhledávanou novinkou. V současné době využívá službu úspěšně více než 230 společností, které svěřili péči o data informační systému Premier system naší společnosti PREMIER system, a.s..
 Důvody pro zřízení outsourcingu:


  • On-line propojení vzdálených poboček - vytvoření jednotného on-line systému pro vzdálené pobočky. Výkonný server, který je napojen na vysoce výkonné odesílání zajistí dokonalé a rychlé fungování chodu všech poboček s centrálním řízení on-line. 
  • Modernizace vnitřní sítě - pro klienta, který potřebuje radikálně modernizovat hardwarové a softwarové vybavení své vnitřní sítě, což v případě více PC stanic v síti obnáší velké finanční prostředky na pořízení, správu a údržbu. Volba outsourcingu mu poskytuje levné a bezstarostné posílení provozu informačního systému, často bez nutnosti nákupu nového hardware. 
  • Účetní firmy - napojení svých klientů - tento systém umožní účetní firmě napojit na centrální data své klienty, kteří zpravidla pořizují prvotní doklady (faktury, pokladní doklady, dodací listy). Klient prostřednictvím omezené licence k programu pořizuje účetní firmě on-line doklady do systému, do kterého má samozřejmě také účetní firma přístup. Pro tyto účely nabízíme klientům účetních firem cenově zvýhodněné licence k programu PREMIER system pro vybranou práci. 
  • Kancelář na cestách - outsourcing umožňuje majitelům, vedoucím pracovníků i obchodním zástupcům pořizovat a nahlížet z "terénu" do systému na aktuální stav své firmy odkudkoliv, ať už z území ČR nebo mimo něj