Odberatelia

Odberatelia


Subsystém "Odberatelia" obsahuje všetky možnosti a funkcie týkajúce sa vzťahu k odberateľovi (nahrávanie údajov o partnerovi, nahrávanie vydaných a zálohových faktúr, upomienok a ďalších modulov a prehľadov, ktoré súvisia s problematikou vystavených faktúr).

Moduly pre vytváranie dát:

Adresár partnerov

Faktúry, pohľadávky

Zálohové listy

Upomienky