PREMIER Air

air.premier.czWebová aplikácia Premier Air slúži pre online vystavovanie faktúr a pokladničných dokladov. Aplikáciu môže využívať ktokoľvek aj bez licencie Premier system, stačí sa len zaregistrovať pomocou e-mailovej adresy.

Používanie apikácie Premier Air v základnej verzii je ZADARMO.

Aplikáciu je možné využívať na ľubovoľnom zariadení (stolový PC, notebook, tablet,...), na ktorom je dostupné pripojenie k internetu a internetový prehliadač.

Pri vývoji sme sa snažili o čo najjednoduchšie ovládanie aplikácie, preto sú naprieč celou aplikáciou rovnaké (alebo podobné) ovládacie prvky, ktoré sú podrobne popísané v rámci každej kapitoly manuálu. Zároveň sme do aplikácie pridali informačné nápovedy ("i"), ktoré napomôžu užívateľovi k rýchlejšiemu pochopeniu systému.

Aplikáciu sa budeme snažiť neustále vylepšovať a zdokonaľovať. Všetky novinky sa Vám vždy automaticky v aplikácii aktualizujú. 


Hlavné funkcie:


 • vystavovanie faktúr
 • tvorba pokladničných dokladov
 • evidencia obchodných partnerov
 • automatické načítanie údajov o obchodných partneroch
 • overovanie solventnosti
 • export faktúr a pokladničných dokladov do pdf
 • odosielanie faktúr na e-mail
 • personifikácia faktúr (logo, pečiatka)
 • synchronizácia s Premier system (pripravujeme...).


Premier Air je pre prehľadnosť štruktúrovaný do 9 záložiek (modulov): • Účtovné jednotkymodul pre voľbu a správu účtovných jednotiek
 • Faktúrymodul slúžiaci pre vystavovanie faktúr
 • Pokladničné dokladymodul slúžiaci pre tvorbu pokladničných dokladov
 • Partneri - modul pre správu adresára partnerov
 • Položky - modul pre definovanie najčastejšie používaných položiek
 • Dokladové rady - modul pre nastavenie dokladových rád
 • Kódy DPH - zatiaľ v konštrukcii (bude slúžiť pri synchronizácii s programom Premier).
 • Sadzby DPH - modul pre nastavenie sadzieb DPH.
 • Nastavenie - modul pre rámcové nastavenie aplikácie Premier Air.