PREMIER Disk

Nová služba PREMIER Disk
Protože klademe velký důraz na bezpečnost a spolehlivost Vašich dat, připravili jsem pro Vás novou službu PREMIER Disk. Hlavním cílem této služby je uložit Vaše zálohy z programu PREMIER na bezpečné místo, které je mimo Váš počítač, mimo Vaši síť a není tak zneužitelné a napadnutelné jako jsou sdílené záložní disky, externí disky a další podobná zařízení, které jsou neustále připojena k Vašemu PC a hrozí tak např. napadení šifrovacím virem, který dokáže zašifrovat a tím znehodnotit Vaše zálohy. Co z toho, že pravidelně zálohujete, ale Vaše zálohy jsou uložené v prostředí, které někdo napadne. Zašifruje Vám zálohy, které jsou nepoužitelné, popřípadě můžete útočníkům zaplatit nemalé částky, aby soubory zase dešifrovali. Ve velkých společnostech si toto řeší ve většině případů sami administrátoři. 

Naše řešení  Vám po provedení zálohy v dané jednotce, automaticky zašle tuto zálohu na zabezpečený SFTP (SSH) server. Samotné zaslání dat na náš bezpečný server je šifrované RSA 4096 bit. klíčem. Celý přenos z Vašeho PC je tak zabezpečený. Soubory jsou uloženy na speciálních discích v datovém centru. Přístup k Vašim souborům je v současné době možný jen prostřednictvím webového formuláře, kde je po přihlášení Vašim přístupovým klíčem zobrazen obsah Vašich souborů. Z webového disku je pak možné soubory spravovat dle nastaveného oprávnění, které nastavuje provozovatel služby PREMIER system, a.s. na základě smlouvy, dohody. 

Pretože kladieme veľký dôraz na bezpečnosť a spoľahlivosť Vašich dát, pripravili sme pre Vás novú službu PREMIER Disk. Hlavným cieľom tejto služby je uložiť Vaše zálohy z programu PREMIER na bezpečné miesto, ktoré je mimo váš počítač, mimo vašu sieť a nie je tak zneužiteľné a napadnuteľné ako sú zdieľané záložné disky, externé disky a ďalšie podobné zariadenia, ktoré sú neustále pripojená k Vášmu PC a hrozí tak napr. napadnutie šifrovacím vírusom, ktorý dokáže zašifrovať a tým znehodnotiť Vaše zálohy. Čo z toho, že pravidelne zálohujete, ale Vaše zálohy sú uložené v prostredí, ktoré niekto napadne. Zašifruje Vám zálohy, ktoré sú nepoužiteľné, poprípade môžete útočníkom zaplatiť nemalé čiastky, aby súbory zase dešifroval. Vo veľkých spoločnostiach si toto riešia vo väčšine prípadov sami administrátori.
Naše riešenie Vám po vykonaní zálohy v danej jednotke, automaticky zašle túto zálohu na zabezpečený SFTP (SSH) server. Samotné zaslanie dát na náš bezpečný server je šifrované RSA 4096 bit. kľúčom. Celý prenos z Vášho PC je tak zabezpečený. Súbory sú uložené na špeciálnych diskoch v dátovom centre. Prístup k Vašim súborom je v súčasnej dobe možný len prostredníctvom webového formulára, kde je po prihlásení Vašim prístupovým kľúčom zobrazený obsah Vašich súborov. Z webového disku je potom možné súbory spravovať podľa nastaveného oprávnenia, ktoré nastavuje prevádzkovateľ služby PREMIER system, a.s. na základe zmluvy, dohody.

Výhody PREMIER Disk

  • Prísnejšie plnenie podmienek GDPR
  • Šifrovaná záloha pomocou RSA 4096 bit.
  • Zálohy sú uložené mimo lokálne hrozby (záplavy, požiare, krádeže, šifrovacie vírusy, nespoľahlivé záložné média)

  • Oprávnení užívatelia môžu súbory spravovať i mimo PREMIER system

  • Dlhodobé uchovanie záloh