PREMIER API

PREMIER API


Dôležité:  Premier API funguje iba s SQL verziou Premier Enterprise (požadovaná verzia MSSQL 2016 a vyššia, vrátane edície Express


Základné funkcie API

 • prepojenie IS PREMIER s akýmkoľvek externým systémom online,
 • eshop - online napojenie externých eshopov
 • mobilná aplikácia,
 • automatické prepojenie so systémami odberateľov / dodávateľov,
 • sprístupnenie IS PREMIER tretím stranám - zobrazenie požadovaných informácií.

Výhody Premier API

 • všetka komunikácia prebieha on-line a nie je časové oneskorenie,
 • aplikácie tretej strany kedykoľvek na požiadanie aktualizuje alebo zapíše potrebné dáta do programu PREMIER,
 • dáta sú kontrolované a nedovolí zapísať neštandardné hodnoty,
 • možnosť komunikovať s viacerými účtovnými jednotkami podľa ID_UJ v jednej inštalácii,
 • zabezpečenie cez HTTPS s Basic authorization podľa používateľa v programe PREMIER,
 • jednoduchý nástroj pre vývojárov.