PREMIER AI

PREMIER AIPREMIER AI (ARTIFICIAL INTELIGENCE) je inteligentné riešenie pre informačný systém PREMIER. S pomocou umelej inteligencie automatizuje spracovanie dokladov. Vyťažuje doklady s vysokou presnosťou, rýchlo, bezpečne a eliminuje vznik chýb na minimum. Pojem vyťažovanie je chápaný ako načítanie vybraných údajov z elektronického dokumentu a následný zápis týchto údajov do programu. Táto funkcia prináša značnú úsporu času nielen pre účtovníkov, pretože už nie je potrebné ručne opisovať údaje z dokladov, čo teraz urobí systém sám. Užívateľ potom len vykonáva kontrolu a doplnenie ďalších údajov.


Pri hromadných importoch odporúčame používať AI zo základnej obrazovky z dôvodu zápisu rôznych faktúr do rôznych dokladových radov.

Základné funkcie PREMIER AI:

 • pre verziu SMART aj ENTERPRISE
 • načítať možno prijaté faktúry a prijaté zálohové listy (ďalšie budú doplnené),
 • načítať možno dokumenty jednotlivo alebo hromadne,
 • načítať možno aj viacstránkové dokumenty,
 • načíta doklady vo formáte pdf, docx, xlsx, jpg, jpeg, bmp,
 • načítanie s pomocou histórie alebo podľa šablóny,
 • možnosť pripojiť dokument(y) do väzieb,
 • umelá inteligencia sama rozpozná typ dokumentu a ponúkne zodpovedajúce funkcie,
 • možnosť synchronizácie s e-mailom,
 • párovanie záloh,
 • rýchle platby pomocou QR kódu,
 • detekuje v dokumente jazyk, vie pracovať s dokumentmi v CZ (aj s absenciou diakritiky), SK a EN (DE je v príprave),
 • je možné prevádzkovať ako na vlastnom serveri, tak na vzdialenej ploche v spojení so službou PREMIER Outsourcing.

PREMIER AI je vo fáze permanentného vývoja. Pripravuje sa napojenie na PREMIER Disk (DMS), detekcia príjemiek a objednávok k faktúram, načítanie položiek/rekapitulácia DPH, rozpoznanie a zápis ďalších dokladov (objednávky, príjemky, paragóny), samoučiaca sa funkcia.
Odporúčame preto sledovať tento manuál, kde budeme dopĺňať ďalšie novinky a funkcie.

Kde nájdete AI?


Na hlavnej obrazovke

PREMIER AI sa aktivuje priamo na hlavnej obrazovke PREMIERA pod tlačidlom "A", nabehnutím myši na toto tlačidlo alebo kliknutím (podľa nastavenia v "Správcovi - Predvoľby - Globálne (resp. Užívateľské) - Pracovná plocha, uľahčenie") sa aktivuje ponuka.

Pri vytváraní prijatej faktúry alebo zálohového listu


Dodávatelia - Faktúry/Záväzky - vybraný dokladový rad - "F3 - Nový".

Dodávatelia - Zálohové listy - vybraný dokladový rad - "F3 - Nový".