Novinky

Novinky

Verzia X8

Inštalácia novej verzie je podrobne popísaná v Journale, ktorý nájdete v pravej časti tejto obrazovky.

Registrácia novej verzie prebieha po novom úplne elektronicky, viac tu.

PREMIER AI

PREMIER AI je inteligentné riešenie pre informačný systém PREMIER, ktoré uľahčuje prácu účtovnému oddeleniu, zbavuje ich ručného prepisovania dát z účtovných dokladov a vytvára prehľadný elektronický archív. S pomocou umelej inteligencie automatizuje spracovanie dokladov. Vyťažuje doklady s vysokou presnosťou, rýchlo, bezpečne a eliminuje vznik chýb na minimum. Unikátny je predovšetkým fakt, že nejde o riešenie tretej strany. PREMIER AI je riešenie spoločnosti PREMIER systém, a.s., a je integrálnou súčasťou informačného systému PREMIER, čo prináša bezkonkurenčné výhody v kompaktnosti a previazanosti s dokladmi v informačnom systéme. V tomto ohľade sme jediný informačný systém s vlastným riešením na vyťažovanie dokladov na trhu. PREMIER AI môžete prevádzkovať ako na vlastnom serveri, tak na vzdialenej ploche v spojení so službou PREMIER Outsourcing.

PREMIER AI – nástroj na kvalitné vyťažovanie dokladov

Načítanie faktúry do systému vyťažovania

PREMIER AI ponúka viac možností. Predovšetkým je potrebné vyzdvihnúť jedinečné hromadné skopírovanie e-mailov, vrátane podpory pre viac príloh v jednom e-maile. Automaticky rozpozná typ dokumentu (faktúra, objednávka, zálohový list).

 • Automaticky cez e-mailovú adresu vyhradenú pre príjem.
 • Hromadným kopírovaním e-mailov či súborov z úložiska.
 • Priamym skenovaním a tiež presunom Drag and Drop.
 • Prijíma faktúry a dokumenty v PDF, JPG, PNG.
 • Pripravujeme spárovanie s mobilným fotoaparátom a vlastné externé úložisko.

Spracovanie faktúry

Program v zlomku sekundy automaticky rozpozná charakter dokumentov alebo e-mailových príloh (faktúra, objednávka, zálohový list, upomienka).

Automaticky 100% rozpozná kľúčové údaje faktúry, ponúkne na zaúčtovanie a na automatické archivovanie prílohy s väzbou na faktúru.

Inteligentne využije históriu faktúry na automatické zaúčtovanie položky vrátane účtovacieho predpisu, textu, rekapitulácie DPH a ďalších údajov.

Ďalšie užitočné funkcie pri spracovaní faktúry

 • Dokáže vytvoriť QR kód pre rýchlu platbu podľa načítaných údajov, pokiaľ nie je na faktúre.
 • Stráži existenciu partnera a duplicitu faktúry!
 • Zobrazí históriu podobnej faktúry ako pomôcku pre automatické zaúčtovanie.
 • Vyčíta tiež grafické prílohy, pokiaľ sú súčasťou e-mailu (zmluvy, certifikáty a pod.)
 • Ponúkne zálohové platby na vypárovanie, otvorené objednávky, priradenie stredísk atď.
 • Nie je potrebné inštalovať špeciálnu aplikáciu. Iba PREMIER – Update..


Unikátna výhoda vlastného riešenia k informačnému systému

PREMIER AI je integrálnou súčasťou informačného systému PREMIER, čo ponúka bezkonkurenčné možnosti pre komfortné zaúčtovanie s využitím histórie a náväzných dokladov na párovanie – zálohy, objednávky, príjemky atď. Nejedná sa o riešenie tretej strany a ďalší vývoj aplikácie je plne v našich rukách.

 • Využíva históriu v programe PREMIER pre kompletné automatické zaúčtovanie položiek faktúry.
 • Automatické vyhľadanie partnera podľa IČ.
 • Ponúka párovanie s existujúcimi dokladmi v systéme PREMIER

Modernizácia vkladania dokumentov

Súčasťou PREMIER AI budú aj nové možnosti pripájania dokumentov naprieč programom bez nutnosti otvárať väzby:

 • Možnosť vkladať e-maily s rozpadom na e-mail a prílohy a voľbou uloženia vybranej prílohy.
 • Jednoduché kopírovanie konkrétnej prílohy na vybrané miesto v PREMIERE.
 • Možnosť skopírovať viac dokumentov zo zložky/úložiska.
 • Modernejšia správa dokumentov.
 • Nová možnosť vkladania pomocou mobilného telefónu a priame skenovanie.
 • Dokumenty bude možné ukladať a archivovať na PREMIER DISK alebo do databázy SQL server (PS ENTERPRISE).

PREMIER AI – NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Kedy bude PREMIER AI k dispozícii?
Aplikácia bude dostupná od 1. 1. 2022. Teraz prebieha náročné testovanie a pripravujeme výukové videá pre pohodlné zoznámenie sa s riešením PREMIER AI a všetkou podporou.

Aká bude cena PREMIER AI?
Ide o platenú aplikáciu. Súčasťou každej verzie bude dostupná trial verzia, kde bude mať každý používateľ možnosť spracovať určený počet faktúr. V ponuke budú mesačné paušály a balíčky služieb, ktoré zverejníme 1. 1. 2022. V konkurenčnom porovnaní ponúkneme veľmi výhodné ceny, ktoré budú znamenať skutočnú úsporu nákladov.

Čo na to potrebujem?
Premier AI bude určený pre obe verzie PREMIER Smart a PREMIER Enterprise. Nadštandardné funkcie pre hromadné vkladanie faktúr, automatické načítanie z e-mailu
alebo z úložiska budú dostupné iba vo verzii PREMIER Enterprise. Viac od 1. 1. 2022.


Novinky verzie X8


Automatické rozúčtovanie nákladov budúcich období

Nielen pre potreby účtovných firiem prináša verzia X8 novinku v rozúčtovaní nákladov budúcich období. Ak chce spoločnosť pre väčšiu presnosť výsledku hospodárenia sledovať náklady budúcich období mesačne, možno ľahko priamo z prijatej faktúry vykonať automatické rozúčtovanie nákladov na jednotlivé mesiace. Rozúčtovanie sa potom vykoná spoločne do požadovaného radu interných dokladov.


Pre správnu funkčnosť je potrebné len dodržať správne nastavenie účtov. Faktúra sa následne do programu navedie dvoma riadkami, kedy prvý bude obsahovať náklady ihneď uplatnené a druhý následne náklady budúcich období, ktoré sa budú rozpúšťať.

Po uložení faktúry program automaticky detekuje, že sa jedná o náklady budúcich období a ponúkne dialóg, v ktorom je možné následné rozpustenie do jednotlivých mesiacov prispôsobiť podľa potreby užívateľa. Nastaviť tu je možné cieľový dokladový rad, spôsob číslovania a zaúčtovania. Jednotlivým zápisom možno priradiť aj strediská, zákazku či doplnkovú analýzu. Samozrejmá je možnosť zmeny popisu a poznámky.

V ďalšom kroku program ponúkne spôsob rozúčtovania a po potvrdení vytvorí do interného dokladového radu jednotlivé zápisy do vybraného obdobia. Zápisy budú s faktúrami prepojené väzbou. Program rešpektuje všetky prístupové práva.

Celý postup je podrobne popísaný tu.

Modernizácia vkladania dokumentov do väzieb


Vo verzii X8 sme modernizovali vkladanie dokumentov do väzieb a to naprieč celým PREMIEROM. Cieľom tejto modernizácie je zjednodušiť a zrýchliť prácu pri vkladaní externých dokumentov z úložiska alebo priamo z e-mailu. Modernizáciou prešiel hlavne spôsob pripájania dokumentov do väzieb. Dokumenty je možné teraz ľahko pripojiť hneď niekoľkými spôsobmi:

 • metódou "drag and drop" tj "drag and drop", kedy sa externý dokument(y) myšou natiahnu do požadovaného poľa,
 • "vlepiť dokument(y) zo schránky" - teda kopírovaním dokumentu resp. dokumentov priamo z ich umiestnenia/miesta uloženia (disk, flash atď.) alebo priamo z e-mailu,
 • "otvoriť dokument(y) zo zložky" - programu sa ukáže cesta a je možné ľahko vybrať aj viac dokumentov naraz,
 • "vyfotiť dokument mobilným telefónom" - možnosť priamo zhotovovať dokumenty mobilným telefónom bude doplnená začiatkom roka,
 • "naskenovať dokument" - touto voľbou je možné jednoducho priamo skenovať dokumenty do väzieb.

Po vložení dokumentov sa v ďalšom kroku užívateľovi ponúkne potvrdzujúci zoznam, v ktorom je možné aj priamo upravovať popis k dokumentu, prípadne ho interaktívne zobraziť či upresniť výber.


Ďalšie novinky pri práci s väzbami:

 • Pri vkladaní celých e-mailov ("drag and drop" alebo vlepením zo schránky), sa rozpadne na e-mailovú správu a prílohy, následne sa zobrazí zoznam pre upresnenie čo pripojiť do väzieb.
 • Podpora vkladania dokumentov (Copy/Paste) aj pri terminálovom pripojení (pri termináli nemožno z bezpečnostných dôvodov drag and drop a kópie celého mailu z lokálnej stanice, prílohy z mailu ale kopírovať je možné, aj viac naraz).


Hromadná tvorba daňových dokladov na platbu zo zaplatených záloh

PREMIER teraz umožňuje hromadne tvoriť daňové doklady na platbu zo zaplatených záloh. Predtým bolo nutné tvoriť doklady k platbe jednotlivo, čo mohlo byť vo väčšom objeme časovo náročné, avšak pre uľahčenie práce je teraz k dispozícii nová funkcia. Funkcia bola doplnená do modulu „Faktúry, pohľadávky“ a je na využitie pri tvorbe novej faktúry v požadovanom dokladovom rade. Po povolení hromadnej fakturácie je užívateľovi umožnené vybrať si zo zaplatených záloh za požadované obdobie ak nim nechať hromadne vytvoriť doklady o prijatej platbe.

Vďaka unigridu je možné v zozname ľahko filtrovať podľa požadovaných kritérií. Dátum uskutočnenia na daňových dokladoch k platbe je možné predvyplniť hromadne alebo podľa skutočného dátumu prijatia jednotlivých platieb. Po vytvorení dokladov ich PREMIER ponúkne na tlač/export/rozoslanie. Podrobne popísané tu.

Mzdy

V roku 2021 bolo opäť schválených veľa legislatívnych zmien ohľadom evidencie a spracovanie miezd. Už od 1. 1. 2021 bolo potrebné evidovať u zamestnanca tzv. IČPV (Identifikačné číslo právneho vzťahu), ktoré je potrebné pre komunikáciu so Sociálnou poisťovňou. Zoznam IČPV je možné exportovať na stránke SP a následne naimportovať do programu.


Od 1. 3. 2021 vznikla nová alternatíva, kedy je možné vybranému zamestnancovi po jeho voľbe poskytnúť účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 7, § 252 ZP. Vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom je individuálne rozhodnutie zamestnanca, to znamená, že za zamestnanca nemôže rozhodnúť zamestnávateľ ani zástupcovia zamestnancov. Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Zamestnávateľ je povinný výber zamestnanca rešpektovať a zároveň má zamestnávateľ právo trvať na dodržaní doby viazanosti. Zamestnanec počas doby 12 mesiacov nemôže svoj výber meniť.


Od 19. 5. 2021 pribudli dva nové typy prerušenia v RLFO:

12 - prerušenie od 91. dňa osobného a ce- lodenného ošetrovania fyzickej osoby uve- denej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona v znení neskorších predpisov do skončenia tohto ošetrovania. (Upozornenie: Tento dôvod prerušenia uvádzať iba za ob- dobie od 1. apríla 2021).

13 - prerušenie odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského, v prípadoch kedy podporné obdobie uplynulo počas tr- vania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia podľa § 293fec zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 130/2021 Z. z.

(Upozornenie: Tento dôvod prerušenia uvádzať iba za obdobia od 1. mája 2021, ak uplynulo predĺžené podporné obdobie a dočasná práceneschopnosť trvá.) Pre dlhodobú OČR bola vytvorená mzdová položka 606, ktorá sleduje obdobie 90 dní trvania.


Od 1. 8. 2021 bola schválená ďalšia legislatívna novinka, ktorá spočíva v tom, že rodičia, ktorí vyživujú dieťa vo veku od 6 do 15 rokov (druhé vekové pásmo), sa môžu rozhodnúť, či si uplatnia daňový bonus vo výške 39, 47 alebo si uplatnia tzv. obed zadarmo, kedy ide o dotáciu na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (dotácia na 1 deň vo výške cca. 1,30 , na mesiac s 20 pracovnými dňami cca. 26 ). Obe zvýhodnenia si uplatniť nemožno. Nastavenie výberu je možné v Nastavení zamestnanca v Daňových údajoch na Karte dieťaťa.


Od 16. 12. 2021 je povinnosť uvádzať na RLFO povinný atribút „Typ právneho vzťahu“, ktorý sa uvádza u zamestnanca s nárokom na pravidelný príjem (typ zamestnanca 1 - ZEC).

Typ právneho vzťahu môže mať 4 hodnoty:

 1. Štátnozamestnanecký pomer
 2. Pracovný pomer
 3. Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
 4. Iný právny vzťah

Program automaticky predvyplní najčastejší používaný typ, a to „Pracovný pomer“. V prípade zmeny na iný typ, ten je potrebný vykonať v Nastavení zamestnanca cez Osobné údaje a Nastavenie pre ISPV.


SKLAD

Výdajka

Po novom je tiež možné vytvoriť výdajku (obdobne ako príjemku) načítaním súboru vo formáte XLS.


Sumarizácia skupiny partnerov v prehľade predajov

Do prehľadu predajov bola doplnená funkcia pre sumarizáciu skupiny partnerov podľa užívateľom zvoleného kritéria. Funkcia je dostupná iba vtedy, ak sa prehľad radí podľa „Odberateľov“. Sumarizáciu je nutné upresniť a pomenovať. Kritériom pre sumarizáciu môžu byť štítky alebo identifikátory vrátane kombinácií prípadne aj negácií. V samotnom prehľade sa potom táto skupina zobrazí pod užívateľským pomenovaním medzi ostatnými, a to vrátane možnosti detailného interaktívneho vnorenia.

Funkciu je možné využiť napr. pokiaľ chceme sledovať kľúčových odberateľov, ale ostatných nie. Tí ostatní sa zobrazia všetci ako jedna sumarizovaná položka. Alebo pokiaľ chcete sledovať všetky objednávky z e-shopu, ale ostatné nie. Je nutné vždy správne definovať a priradiť štítky alebo identifikátory partnerom.


WORK-FLOW

V priebehu roka bola do programu doplnená funkcia, ktorá výrazne uľahčila schvaľovateľovi schvaľovanie dokladov vo Work-flow. Priamo na hlavnej obrazovke programu je k dispozícii voľba „Hromadné schválenie“. Táto voľba umožňuje jednoducho schvaľovať viac dokladov súčasne. Voľba zobrazí schvaľovateľovi všetky aktuálne doklady na schválenie vrátane poznámky, popisu a odkazu/komentára od zadávateľa dokladu. Hromadné schválenie dokladov sa vykoná označením vybraných dokladov v prvom stĺpci a následne potvrdením voľbou „OK“. K dispozícii je aj detail dokladu pomocou voľby „...“. Aj priamo v detaile dokladu je možné vykonať schválenie či prípadne vrátenie dokladu.


Daňová evidencia

V prvej polovici roka bola modernizovaná „Daňová evidencia“, ktorá teraz obdobne ako v „Podvojnom účtovníctve“ ponúka modul „Doklady trvalého účtovania“. Modul umožňuje automatické obstaranie/zaúčtovanie periodických (opakujúcich) sa účtovných prípadov, čo môžu byť interné predpisy (predpis lízingu, platby nájomného), tvorba vydaných faktúr (pravidelné sumy, nájomné) či naopak pravidelné prijaté faktúry (nájomné, ostatné záväzky). Modul má iba evidenčný charakter, tzn., že nevstupuje do účtovníctva. Iba doklady, vytvárajúce sa na základe uložených návrhov vstupujú do účtovníctva.

Doklady trvalého účtovania sú podrobne popísané v manuále.

SHOPTET

Vo verzii PREMIER Enterprise X7.1 sme vám ponúkli prvú verziu doplnku Shoptet pre on-line komunikáciu s e-shopom prevádzkovaným na Shoptete. Doplnok je stále k dispozícii priamo na webe spoločnosti Shoptet.

Počas tohto roku sme túto komunikáciu výrazne modernizovali a vo verzii X8 vám ponúkame celý rad noviniek pre komfortnejšiu komunikáciu.

Čo je nové?

 • Doplnok teraz umožňuje prepojenie viacerých e-shopov s PREMIEROM súčasne do rôznych skladov.

 • Sťahovanie bolo pôvodne obmedzené na 100 objednávok v jednom kroku. Teraz je počet stiahnutých objednávok neobmedzený. Rovnako tak import vydaných faktúr je bez obmedzenia.

 • Novo je možné importovať aj cudzie meny, a to s kurzom podľa kurzového lístka, alebo pevným kurzom, ktorý si užívateľ prednastaví (napr. mesačný).

 • Novo je možné vykonávať prenos produktov, pri ktorom dôjde ku kontrole a prípadne založeniu chýbajúcich produktov na e-shope podľa skladových kariet z PREMIERA.

 • Doplnená bola tiež funkcia pre aktualizáciu cien na Shoptete podľa cien v PREMIERI u všetkých alebo u vybraných kariet, a to s kontrolou (všetky položky sa postupne jednotlivo zobrazia a užívateľ má možnosť povolenia prípadne zamietnutia zápisu) alebo bez kontroly.

 • Doplnený bol tiež príkaz pre synchronizáciu stavu zásob na e-shope s PREMIEROM vrátane časovej pečiatky a možnou položkovou kontrolou.


 • Doplnok vie pracovať aj so sadami a kartami služieb.

 • Karty služieb je možné zakladať s preberaným názvom zo Shoptetu, prípadne je možné využiť možnosť zlúčenia do jednej karty služieb (napr. všetky typy dopravy na Shoptete, PPL, Česká pošta atď., sa do PREMIERA nahrávajú pod jednou kartou služieb „Doprava“).

Funkcia na tvorbu výdajok a následných procesov z importovaných faktúr

Pre väčší komfort pri práci s faktúrami z e-shopu Shoptet sme k doplnku vyvinuli novú funkciu na automatickú tvorbu skladových dokladov z importovaných faktúr zo Shoptetu.

Jeden zo spôsobov využitia možností e-shopu Shop- tet, je vytvoriť všetku reláciu objednávky po expedíciu priamo v Shoptete, ktorý má komfortné možnosti napojenia na dopravcu, až do fázy vytvorenia faktúry.

V programe PREMIER sme realizovali možnosť importu týchto faktúr. Tieto faktúry však zostali izolované, bez následných skladových pohybov. Požiadavkou našich užívateľov bolo automatické vytvorenie nadväzujúcich skladových pohybov, ktoré v programe PREMIER chýbali a boli nevyhnutné vzhľadom na skutočnosť, že Shoptet nevie vytvoriť skladové operácie v zmysle ocenenia pohybov a zásob s prípadným návrhom na zaúčtovanie.

Pri importe vydaných faktúr je teraz možné nastaviť, aby sa k importovaným faktúram vytvorili výdajky podľa položiek faktúr vrátane väzieb. K vytvoreniu výdajky dôjde okamžite po natiahnutí faktúry, čím dôjde k automatickému odčítaniu zásob zo skladu. Do výdajky sa automaticky doplní aj účtovanie podľa nastavenia v sklade. Ak položka faktúry v sklade chýba, dôjde tiež k založeniu príslušnej skladovej karty.

Túto funkciu je nutné iba povoliť pri nastavení importu vydaných faktúr zo Shoptetu s upresnením do akého skladu a dokladového radu sa majú výdajky vytvárať.

Postup nastavenia je podrobne popísaný v manuále.

Čo pripravujeme?

Pripravujeme aj ďalšie úpravy ako napr. ukladanie predvyplnenia jednotlivých predvolieb podľa konkrétneho e-shopu, pokiaľ ich má užívateľ viac, sťahovanie dobropisov a ďalšie.


Čo je potrebné na komunikáciu?

• E-shop prevádzkovaný na Shoptete

• Doplnok PREMIER – všetky informácie sú k dispozícii na odkaze: Doplnok PREMIER – informácie

• Verzia PREMIER Enterprise – pokiaľ túto verziu nemáte, pošlite nám dopyt: Zaslať požiadavku


RAYNET

Máte záujem o prepojenie informačného systému PREMIER so sofistikovaným CRM riešením? Vhodný CRM systém vám pomôže lepšie vnímať váš biznis a mať dokonalý prehľad o dôležitých veciach. Ušetrený čas potom môžete venovať rozvoju podnikania.

Produkty PREMIER disponujú vlastným CRM modulom, ktorý ponúka prehľadne z jedného miesta prístup ku všetkým informáciám zo systému s interaktívnym náhľadom na detaily, vrátane jednoduchého zaznamenávania udalostí i plánovania akcií. Ak chcete využívať širšie možnosti sofistikovaného a profesionálneho CRM nástroja, pripravila naša partnerská spoločnosť SCOVECO konektor Raynet (konektor/ nástroj/mostík), ktorý umožňuje obojsmernú komunikáciu a prenos dát medzi systémom PREMIER a CRM Raynet. Integrácia systému PREMIER a Raynet vám významne ušetrí čas a bude eliminovať chyby pri ručnom zadávaní. Už nemusíte ručne udržiavať rovnaké informácie v dvoch systémoch.

Čo je Raynet?

Raynet CRM je online softvér na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Je to 100% české CRM, ktoré pomáha obchodníkom aj manažérom a využíva ho viac ako 6 000 užívateľov.

Sila Raynetu tkvie najmä v troch základných funkciách – Adresári, Obchodných prípadoch a Aktivitách. Má ľahké ovládanie a je určený pre malé aj veľké firmy. Viac o Raynet sa dozviete tu.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE KONEKTORA RAYNET

 • obojstranný prenos zákazníkov,
 • obojstranný prenos výrobkov,
 • obojstranný prenos zákaziek,
 • obojstranný prenos objednávok a faktúr.

Všetok prenos dát je zaistený automaticky bez nutnosti pravidelného užívateľského zásahu. Stačí iba na začiatku jednoducho a intuitívne nastaviť prepojenie a plán intervalu prenosu dát (napr. pravidelne každých 15 min alebo každý deň o 20.00, atď.).

Prepojenie medzi Premier a Raynet CRM

Konektor Raynet umožňuje automatizované obojstranné prepojenie medzi PREMIEROM a Raynet CRM. Konektor vám umožní synchronizáciu Zákazníkov, Výrobkov, Zákaziek, Objednávok a Faktúr.

Prepojenie systémov ďalej umožňuje:

 • nastaviť, ktorým smerom bude synchronizácia prebiehať – môžete si zvoliť synchronizáciu iba z jedného systému do druhého alebo obojstrannú,

 • nastaviť časový interval, kedy sa synchronizácia bude vykonávať - každých X minút, každú hodinu, raz denne, raz týždenne alebo len raz v daný čas,

 • nastaviť si, ako ďaleko do histórie sa bude synchronizovať – koľko dní spätne sa budú vyhľadávať zmenené záznamy.


Čo je potrebné na komunikáciu?

• CRM Raynet

• Konektor Raynet – v prípade záujmu o konek- tor, prosím, kontaktujte priamo spoločnosť SCOVECO.

• Verzia PREMIER Enterprise – v aktuálnej verzii.

Ako nainštalovať konektor Raynet?

Konektor Raynet je webová aplikácia, ktorú nie je nutné inštalovať. Po registrácii – pri ktorej sa vyplnia prístupové údaje do Raynet CRM, je možné vyplniť prístupové údaje na PREMIER API, ktoré musia byť dostupné pre komunikáciu. Priamo v aplikácii je možné si otestovať úspešnosť komunikácie.

Pre správne fungovanie prenosu je potrebné ešte doplniť niektoré nastavenia ako napríklad dokladové rady, pod ktorými sa budú ukladať nové faktúry, objednávky a pod.


Následne už len stačí nastaviť čas synchronizácie, ako ďaleko do histórie sa majú zmenené záznamy synchronizovať a je hotovo.

V ideálnom prípade už naďalej nemusíte v konektore nič ďalšie nastavovať. Pre spätnú kontrolu synchronizácie je možné prezrieť si históriu synchronizácií, kde sa zapisuje prehľad toho, čo bolo novo vytvorené či aktualizované.

Podrobný návod na inštaláciu a prevádzkovanie konektora Raynet môžete nájsť na stránkach tu: https://premier.scoveco.cz/.

Samotný konektor Raynet potom nájdete tu.E-shop − WebMedia

E-SHOP WEBMEDIA − PREMIER ENTERPRISE

S rastúcim odvetvím e-commerce v kombinácii s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily rastie dopyt po takmer akejkoľvek automatizácii procesov pri spracovaní objednávok v e-shope. Export skladu a načítanie objednávok je možné teraz v e-shope od Web & Media a.s. rozšíriť aj o automatizovanú expedíciu a zásadne zjednodušiť proces vybavenia objednávky.
Prednosťou je najmä úspora času administratívnych pracovníkov obsluhy tzv. backoffice s prijímaním resp. importom objednávok do programu PREMIER, tvorenia výdajok, faktúr a následných úkonov, ako je tlač štítkov či odosielanie faktúr. V neposlednom rade je výhodou aj výrazné zníženie chybovosti.
Celý proces je plne automatizovaný, kedy sa backoffice zaoberá iba objednávkami, ktoré nemožno spracovať automatizovane, napr. objednávky s tovarom, ktorý nie je skladom či je tovar rozbitý alebo má objednávka poznámku od zákazníka.
Modul je schopný spracovať teoreticky až 100% objednávok automatizovane, kedy v praxi sa stretávame s reálnou hodnotou 70-95% podľa odboru e-shopu a zvyklostí firemných procesov. Vaši zamestnanci backoffice sa tak môžu viac venovať zákazníkom či akejkoľvek inej činnosti.

Ako všetko funguje?

Objednávka z e-shopu je automaticky načítaná cez API priamo do objednávkového radu v programe PREMIER bez zásahu obsluhy. E-shop automatickou výmenou dát skladovej dostupnosti vyhodnotí objednávku a zašle ju na expedíciu do skladu. Pokiaľ by objednávka mala príznaky, ktoré by bránili expedícii, je zaradená do tzv. chybového frontu „Objednávky na spracovanie“. Tento front spracováva backoffice. Vo chvíli, keď backoffice vyrieši danú situáciu, pošle jedným kliknutím objednávku na expedíciu do skladu.
Skladníkovi sa po zabezpečenom prihlásení zobrazia iba objednávky, ktoré môže ihneď vyskladňovať. Aktualizácia objednávok prebieha v reálnom čase.

Objednávky sú vyskladňované na základe EAN kódov, ktoré zabezpečia rýchlejšiu expedíciu, ale predovšetkým vylúčia chybovosť skladníkov a umožnia aj zamestnanie brigádnikov v období sezónnej špičky. V prevádzkach, kde nie sú zatiaľ zavedené EAN kódy, je možné modul nastaviť aj na vyskladňovanie bez EAN kódov.
Celý proces je prehľadne zobrazený buď na monitore alebo termináli skladníka, ktorý umožňuje pohyb skladníka vo väčších skladoch av kombinácii s prstovou čítačkou (viď foto) potom ešte efektívnejšiu prácu. Všetko je zjednodušené aj farebným a zvukovým rozlíšením
prípadne aj zobrazením pozície tovaru, kedy zoznam je položkovo triedený podľa najkratšej cesty skladníka.
Po vyskladnení všetkých položiek klikne skladník na tlačidlo na vytvorenie výdajky. Táto výdajka sa na pozadí automaticky prenesie do programu PREMIER a obratom sa vytlačí dodací list pre zákazníka (tlač je možné vypnúť), ktorý je priložený k objednávke. Je možné použiť aj zostavu prispôsobenú pre tlač na malej pokladničnej tlačiarni (odporúčame).

Tlač štítkov pre prepravcov

Akonáhle je objednávka vyskladnená a zabalená, je možné jedným kliknutím vytlačiť štítok pre prepravcu, kedy komunikácia s prepravcom prebieha úplne automaticky na pozadí, a to vrátane odoslania informatívneho e-mailu s číslom zásielky zákazníkovi na jej sledovanie.

Tvorba faktúry a jej odoslanie

 V nočných hodinách potom prebehne modulom generovania faktúry s automatickým prenosom do programu PREMIER. Následne je faktúra opäť automaticky odoslaná na e-mail zákazníka a celý proces spracovania objednávky je tak uzavretý.

Modul „Automatizovaná expedícia“ pracuje aj s typom platby „Na faktúru vopred“, kedy je generovaná zálohová faktúra s automatickým prenosom do programu PREMIER. Ak je aktivované napojenie na automatické párovanie platieb s bežným 

účtom, je v prípade úhrady zákazníkom objednávka poslaná na expedíciu opäť automaticky bez zásahu backoffice. Nie je teda potrebné nič ručne vytvárať a predovšetkým čakať na pokyn účtovníka, že platba je už uhradená.
Všetky väzby súvisiacich dokladov (skladová výdajka, zálohová faktúra, úhrada a pod.) sú vytvorené rovnako ako pri manuálnom obstaraní faktúry.

Varianty pracovísk

Modul je možné rôzne konfigurovať podľa zvyklosti a veľkosti firmy alebo počtu objednávok. Je možné nastaviť expedíciu „do boxov“, ktoré potom iné stanovište balia alebo len kontroluje správnosť vyskladnenia. Rovnako tlač štítkov je možné vykonávať v ktorejkoľvek fáze expedície s možnosťou dotlačenia viacerých štítkov.
Modul bol úzko vyvíjaný priamo s tvorcami programu PREMIER. Výrobcom Automatizovanej expedície a e-shopu je Web & Media a.s., ktorá vyvíja e-shopy na mieru so zameraním na program PREMIER už viac ako 15 rokov. S niekoľkými prevádzkovateľmi e-shopov vyvíja a konzultuje ich potreby na dennej báze.
E-shopy Web & Media používajú ako menšie e-shopy s jednotkami objednávok, tak aj prevádzkovatelia rozsiahlych riešení na mieru so stovkami až tisíckami objednávkami denne.


Obsah stránky