Osobná zložka

Osobná zložka


Pre uľahčenie práce a zlepšenie interného styku medzi zamestnancami bola vyvinutá osobná zložka. Tu možno využiť aj niektoré procesy (potvrdená komunikácia medzi zamestnancami) v rámci normy ISO.

Osobná zložka sa automaticky zapína v úvodnej obrazovke (trvalo ju možno vypnúť v "Správca - Predvoľby užívateľské - Pracovná plocha, uľahčenie - Osobná zložka".