Aktuálne

Aktuálne


Základná obrazovka je rozšírená o novú záložku „Aktuálne", ktorá ponúka centrum najdôležitejších podnikových či legislatívnych informácií vrátane ikoniek s upozornením. Nová funkcia užívateľa viditeľne informuje o aktuálnych najdôležitejších vnútropodnikových udalostiach, dokáže rovnako monitorovať potenciálne rizikové situácie a včas na nich užívateľa upozorniť, nech už sa pohybuje v akejkoľvek časti systému. Užívatelia tu na jednom mieste nájdu, s viditeľnou výstrahou, najdôležitejšie aktuálne vnútropodnikové, ekonomické a legislatívne informácie.

Záložka „Aktuálne“ obsahuje jednotlivé podzáložky ponúkajúce rôzne typy informácií.

Timeline (F2)


Novinky v programe a legislatíve sú rozdelené do kategórií Všeobecné, Mzdy a Daňová kancelária. Ide o novinky vychádzajúce zo súčasného systému PREMIER update.

Súčasťou tejto podzáložky je tiež sledovanie narodenín a menín zamestnancov, meniny kontaktných osôb z adresára a obchodných partnerov s možnosťou automatického odosielania e-mailu s prianím.

Kurzový lístok je teraz automaticky aktualizovaný pre zvýšenie užívateľského komfortu. Meny určené k aktualizácii sa definujú v Globálnych predvoľbách/Voľby pre sieť, tlač, export….

Užívatelia (F3)


Tu je možnosť sledovať aktivitu prihlásených užívateľov systému a v rámci Intranetu posielať správy.

Automatické správy (F4)


Systém teraz užívateľom ponúka prehľad všetkých správ vygenerovaných E-agentom či systémom Workflow.

Výstrahy sa tiež týkajú správ generovaných z modulov E-agent (informácie o vykonanej akcii ako napr. Automatické zálohovanie, synchronizácia s E-shopom, zaslanie prehľadu apod.) a Workflow (požiadavky na schválenie, upomienka požiadavky, informácie o nečinnosti atď.).

Jedným tlačidlom sa užívateľ dostane k prehľadu správ za posledných 30 dní, ktorý je inak k dispozícii cez modul Správca – E-agent, Workflow - Aktuality – Výber obdobia – Filter adresáta, a táto funkcia tak ušetrí minimálne štyri kliknutia.

Zmena zásob


Rýchly pohľad na pohyb zásob, na podlimitné či nadlimitné stavy, sledovanie základných informácií o stave zásob.

Systém bude upozorňovať na podlimitné zásoby, čo bola častá požiadavka na modernizáciu. Výstraha sa objaví v okamžiku, kedy sa zostatok dostane pod minimálny stav nastavený na skladovej karte. V súvisiacom prehľade pohybu zásob budú podfarbené zásoby pod limitom či v zápore.

Užívatelia tak majú možnosť bezodkladne reagovať a zavčasu riešiť prípadný nedostatok vystavením objednávky dodávateľovi. K tomu možno využiť funkciu, ktorá automaticky navrhne množstvá s ohľadom na budúci stav, t.j. zohľadní aktuálny stav na všetkých skladoch, otvorené prijaté a vystavené objednávky, výrobné súpisky či požiadavky z riadenia výroby.

Po splatnosti


Nemenej dôležité a užitočné je upozornenie na nesplnené termíny u prijatých a vydaných faktúr vrátane zálohových listov, prijatých a vystavených objednávok. Kliknutím na ikonu sa prepnete do prehľadu dokladov po splatnosti podľa uvedeného členenia s možnosťou prekliku na daný doklad. Užívatelia tak majú okamžitú informáciu, ktorá môže mať významný vplyv na cash-flow, zásobovanie či hodnotenie firmy jej obchodnými partnermi.

Je tu možnosť vybrať po splatnosti: Pohľadávky, objednávky odberateľov, záväzky a objednávky u dodávateľov. 

Nedostatky zásob, Záporné zostatky


Systém bude po novom upozorňovať na podlimitné zásoby. Výstraha sa objaví v okamžiku, kedy sa zostatok dostane pod minimálny stav nastavený na skladovej karte. V súvisiacom prehľade pohybu zásob budú podfarbené zásoby pod limitom či v zápore.

Užívatelia tak majú možnosť reagovať a včas riešiť prípadný nedostatok vystavením objednávky dodávateľovi. K tomu možno využiť funkciu, ktorá automaticky navrhne množstvo s ohľadom na budúci stav, t.j. zohľadní aktuálny stav na všetkých skladoch, otvorené prijaté a vystavené objednávky, výrobné súpisky či požiadavky z riadenia výroby.

Aktivita


Jedným z výstupných prehľadov je  „Aktivita firmy“ s okamžitou dostupnosťou aj z mobilných zariadení prostredníctvom našej pre tieto účely špeciálne vytvorenej aplikácie. Funkcia „Aktivita firmy“ sa nachádza ako doplnok v novom module „Aktuálne“, kde sú zobrazené stavy o tržbách, stave peňazí a pohľadávok. Čistý dizajn tejto inovatívnej funkcie ponúka na prvý pohľad tie najdôležitejšie firemné ukazovatele: neprehliadnuteľný výkon firmy uvedený v percentách vizuálne zobrazený ako otáčkomer, pod ktorým sú prehľadne zoradené v číselnej podobe stavy tržieb, zaplatené, vyfakturované, nevyfakturované dodacie listy, vyfakturované dodacie listy či objednávky. Prehľad možno nastaviť pre denné, týždenné, mesačné či ročné poskytnutie dát. Sprístupnené je aj porovnanie s priemernými tržbami za posledný rok. V globálnych predvoľbách – odberatelia možno nastaviť aj plán. Údaje o aktivite firmy si môžete nechať v pravidelných intervaloch zasielať do mobilnej aplikácie „PS Aktivita“.


Mobilná aplikácia PS Aktivita rozširuje možnosti informačného systému PREMIER. Aplikácia zobrazuje manažérom kľúčové ekonomické údaje z komplexného informačného a ekonomického softwaru PREMIER systém X5.1 a teda okamžitý prehľad o hospodárení firmy kdekoľvek a kedykoľvek. Ide o unikátny prehľad funkcie „Aktivita firmy“ vrátane podpory mobilných zariadení. Túto možnosť ocenia najmä manažéri, ktorí trávia väčšinu času na cestách či u zákazníkov. Hlavnou výhodou mobilných riešení je najmä zvýšenie produktivity firmy, úspora peňazí a uspokojenie potrieb zákazníkov. Grafické znázornenie aktivity firmy je na výstupe jednoduché, zrozumiteľné a okamžite dostupné aj z mobilných zariadení s operačným systémom Android, iOS a Windows Phone.


K náhľadu zásadných ukazovateľov ako je výkon firmy, výška tržieb či objednávok, od verzie X6 pribudol prehľad tržieb členený podľa najväčších odberateľov (graf top zákazníkov). Užívateľ rovnako novo získava možnosť uloženia zoznamu niekoľko účtovných jednotiek. Všetko je samozrejme úplne synchronizované s desktop verziou. 

Zákaz zobrazovania panelu Aktuálne


Modul Aktuálne možno vybraným užívateľom zakázať, a to v nastavení Predvoľby Obmedzujúce - Všeobecné - Zakázať celý panel Aktuálne. Ktorý užívateľ má toto nastavené, neuvidí žiadnu z podzáložiek tohto modulu.

Ak sa nepoužije na konkrétnych užívateľov tento zákaz, potom platí nastavenie podľa prístupových práv. Ak napr. užívateľ nemá prístup do faktúr, nebudú sa mu ukazovať záväzky a pohľadávky po splatnosti.