Zakázky a výroba

Zakázky

Modul zakázky umožňuje firmám nejen standardní ekonomické a finanční (nákladové a výnosové) sledování zakázek - projektů, ale nabízí také marketingové (CRM) a managerské řízení zakázek a celou řadu nástrojů, které chápou zakázku v širším kontextu než jednoduchá kalkulace. Tyto nástroje umožňují např. operativně plánovat jednotlivé úkony zaměstnanců, vytěžovat kapacity a měnit je pohotově s ohledem na vytížení, zaznamenávat jejich realizaci, plnění a provádět vyhodnocení ve všech modulech informačního systému, kde zakázka vstupuje.

Modul zachytává komplexní proces od vystavení nabídky pro objednávku či realizaci zakázky. Celou logistiku doprovází rozšířené možnosti marketingového sledování zakázky ve spojení s CRM a možností provázání na externí dokumenty.

Systém zakázek, tj. evidování a sledování toku dokladů, činností, materiálu, nákladů a výnosů na akce - zakázky, je jedním ze základních stavebních prvků programu PREMIER system. Tyto zakázky mohou představovat nejrůznější typy akcí – stavby, montážní a servisní akce, veletrhy, školení, stroje, dodávky na míru.

Tento systém se promítá do všech modulů a umožňuje tak uživateli účinně pracovat s tímto nástrojem, který poskytuje níže uvedené funkce (viz „Kniha zakázek“). Pro názorné vysvětlení lze najít využití modulu zakázek pro tyto základní typy, které se samozřejmě prolínají a jsou téměř neomezené.

Charakteristika zakázek

Zakázky tedy představují klasický způsob vedení zakázkového  nákladového účetnictví, tedy sledování nákladů a výnosů na určité akce, tedy zakázky a jejich komplexní vyhodnocení.

Možnost pořizovat, resp. účtovat na tyto kategorie v PREMIER system je umožněno ve všech modulech programu s detaily až na jednotlivé položky (faktura, výdejka). Všechny data se pak integrují v modulu „Účetnictví“ a jejich vyhodnocení je dostupné téměř ve všech sestavách.

Při sestavení jakékoliv sestavy nabízí program uživateli filtraci na zakázku či skupinu zakázek při strukturálním číslování.


Výroba


Modul výroba je v programu PREMIER system úzce provázána především s modulem sklad, přičemž samotný modul má různorodé využití, ovšem jeho základním procesem je tzv. kompletace, kusová výroba dle předvolených kusovníků, v programu PREMIER system tzv. šablon soupisek, resp. výrobních soupisek, což už je konkrétní výrobní příkaz, tedy jakýsi druh plánování. Výrobní soupiska je již konkrétní zadání pro výrobu, které může být vázáno na konkrétní sjednanou zakázku.

Kusová výroba – kompletace

Jde o základní proces ve výrobě programu PREMIER system a jedná se o produkci výrobků, které mají předdefinovanou skladbu (materiálovou a výkonovou), tedy šablonu soupisky (kusovník), která usnadňuje vyskladňování materiálu potřebného na výrobu definovaného množství výrobků, tedy hromadný výdej z více skladových karet dle předdefinovaného složení výrobku s výpočtem celkové nákladové ceny na výrobek.

Z účetního hlediska je významné účtování nedokončené výroby, které je plně automatizované a probíhá v modulu "Přehledy o výrobě“.

Samozřejmostí je široká škála tiskových sestav s možností vlastního zadání parametrů.Typy výroby a jejich funkce

Systém "Zakázek (Výroby)“ zachycuje společné jádro problematiky výroby pro všechny typy výrob. Využitím jednotlivých modulů a jejich vzájemnou kombinací lze přizpůsobit software jakémukoliv typu výroby. V současné verzi systému zakázky/výroba lze rozlišit čtyři základní varianty výroby dle velikosti a počtu kroků vstupů a výstupů v systému Zakázky/Výroba, tj. od nejjednoduššího systému výroby po nejnáročnější.

Základní varianty využití modulu „Výroba/Zakázky“:

Kompletace – pořizování hromadného výdeje z více skladových karet najednou dle předdefinované skladby komponent na výrobek (viz Šablony soupisek), bez příjmu výrobku na sklad, tzn. bez založení karty výrobku.

Využití – Šablony soupisek (např. někdo zadá technologický postup, co vše se má  vydat na určitý druh výroby)

  • Kompletace výrobku – využití hromadného výdeje z více skladových karet najednou, dle předdefinované skladby komponentů na výrobek s následujícím příjmem výrobku na sklad, tzn. založení karty výrobku na sklad. (viz. Šablona soupisky a skladové hospodářství).
    Využití – Šablony soupisek, Výrobní soupiska
  • Výroba/Zakázka – výroba dle výrobní soupisky, tzn. realizace výrobků dle výrobní soupisky a realizace výkonů (viz Číselník výkonů), tj. odpracovaných hodin na zakázce/výrobku.
    Využití – Šablony soupisek, Výrobní soupiska, Práce na zakázkách

Plánování/Výroba/Zakázka – typ výroby, který využívá všech modulů systému včetně plánování. Funkce, které jednotlivé moduly nabízejí, lze různě kombinovat a využívat tak pro různé typy výroby. Univerzálnost modulu výroby umožňuje uživateli, přizpůsobit si systém svým požadavkům a systému práce.