Aktuálně

Základní obrazovka byla rozšířena o novou záložku "Aktuálně“ nabízející centrum nejdůležitějších podnikových či legislativních informací včetně ikonek s upozorněním.

Nová funkce uživatele viditelně informuje o aktuálních nejdůležitějších vnitropodnikových událostech, dokáže rovněž monitorovat potenciálně rizikové situace a včas na ně uživatele upozornit, ať už se pohybuje v jakékoliv části systému.

Uživatelé zde na jednom místě naleznou, s viditelnou výstrahou, nejdůležitější aktuální vnitropodnikové, ekonomické a legislativní informace.

Panel "Aktuálně" lze uživateli kompletně zakázat  ve "Správci - Předvolby Omezující - Obecné", přičemž podsložky panelu automaticky respektují přístupová práva k daným modulům.

Kompletní zákaz panelu znepřístupní navíc pouze informace o novinkách v programu.

Kapitoly k modulu:

Na této stránce najdete:


1 Timeline (F2)

Aktuality

Novinky v programu a legislativě jsou rozděleny do kategorií:

 • Obecné,
 • Mzdy
 • Daňová kancelář

Jde o novinky vycházející ze současného systému PREMIER update.

Sledování narozenin

Součástí této podzáložky je také sledování narozenin a svátků zaměstnanců, Svátky kontaktních osob z adresáře a obchodních partnerů s možností automatického odesílání e-mailu s přáním.

Výstražné a informativní ikony - Narozeniny zaměstnanců

Program automaticky zobrazí výstrahu, pokud bude mít některý ze zaměstnanců během následujících tří dnů narozeniny. V přehledu pak budou také uvedené svátky zaměstnanců a obchodních partnerů (kontaktních osob) s možností přímého odeslání e-mailu s přáním. V případě, že uživatel nemá přístup do personalistiky, lze povolit zobrazování narozenin ve "Správci - Předvolby omezující - Mzdy".

Kurzovní lístek

Kurzovní lístek lze aktualizovat automaticky. Měny určené k aktualizaci se definují ve "Správci - Globálních předvolbách - Obecné - Volby pro síť, tisk, export ..."

2 Uživatelé (F3)

Nyní je možno sledovat aktivitu (Přehled událostí) ">" přihlášených uživatelů systému a v rámci Intranetu posílat zprávy "Odeslat zprávu" přímo z panelu "Aktuálně".3 Automatické zprávy (F4)

Systém nyní uživatelům nabízí přehled všech zpráv vygenerovaných E-agentem či systémem Workflow.4 Změna zásob (F5)

Rychlý pohled na pohyb zásob, na podlimitní či nadlimitní stavy, sledování základních informací o stavu zásob. Změnu stavu zásob lze sledovat "Dnes, Včera, Tento týden či Tento měsíc".5 Nově v prodlení (F6)

Přehled nových dokladů v prodlení s možností prokliku na příslušný doklad pohledávky a závazku včetně zálohových faktur, přijaté a vystavené objednávky. Uživatelé mají okamžitou informaci o nesplněných termínech, které mohou mít významný vliv na cash-flow, zásobování či hodnocení firmy jejich obchodními partnery.

Výstražné a informativní ikony

Výstražné ikony nad záložkou Aktuálně automaticky upozorňují na narozeniny zaměstnance, vygenerované zprávy z E-agenta, Workflow, doklady v prodlení a nedostatky zásob, a umožňují pružně reagovat na vzniklou situaci. Kliknutím na ikonu se uživatel přepne do příslušné sekce v modulu Aktuálně a následně se již tato ikona nezobrazuje. Výstraha se opět objeví až při vzniku nové aktuality.

Nedostatky zásob, Záporné zůstatky

Výstražné a informativní ikony - Nedostatky zásob, Záporné zůstatky

Systém bude nově upozorňovat na podlimitní zásoby. Výstraha se objeví v okamžiku, kdy se zůstatek dostane pod minimální stav nastavený na skladové kartě. V souvisejícím přehledu pohybu zásob budou podbarveny zásoby pod limitem či v záporu.

Uživatelé tak mají možnost neprodleně reagovat a zavčas řešit případný nedostatek vystavením objednávky dodavateli. K tomu lze využít funkci, která automaticky navrhne množství s ohledem na budoucí stav, tj. zohlední aktuální stav na všech skladech, otevřené přijaté a vystavené objednávky, výrobní soupisky či požadavky z řízení výroby.


Doklady v prodlení

Výstražné a informativní ikony - Doklady v prodlení

Neméně důležité a užitečné je upozornění na nesplněné termíny u přijatých a vydaných faktur včetně zálohových listů, přijatých a vystavených objednávek. Kliknutím na ikonu se přepnete do přehledu dokladů v prodlení dle uvedeného členění a pomocí známého tlačítka ">" pak lze skočit na konkrétní doklad.

Uživatelé tak mají okamžitou informaci, která může mít významný vliv na cash-flow, zásobování či hodnocení firmy jejími obchodními partnery


Výstražné a informativní ikony - Automaticky generované zprávy z E-agenta, Workflow

Výstrahy se také týkají zpráv generovaných z modulů E-agent (informace o provedené akci jako např. automatické zálohování, synchronizace s E-shopem, zaslání přehledu apod.) a Workflow (požadavek na schválení, upomínka požadavku, informace o nečinnosti atd.) Jedním tlačítkem se uživatel dostane k přehledu zpráv za posledních 30 dnů, který je jinak k dispozici přes modul Správce – E-agent, Workflow – Aktuality – Výběr období – Filtr adresáta, a tato funkce tak ušetří minimálně čtyři kliknutí.6 Aktivita firmy (F7)

Nejsložitější pro tvůrce softwaru je vytvořit jej tak, aby poskytoval na výstupu na pohled srozumitelné a jednoduché informace. „Aktivita firmy“ zobrazuje klíčové ekonomické údaje ze systému PREMIER v dokonale jednoduché a přehledné vizualizaci.

Aktivita

Zde jsou zobrazeny údaje o tržbách, stavu peněz a pohledávek. Čistý design této inovativní funkce nabízí na první pohled ty nejdůležitější firemní ukazatele:

 • nepřehlédnutelný výkon firmy uvedený v procentech vizuálně zobrazený jako otáčkoměr, pod kterým jsou přehledně seřazeny v číselné podobě stavy:
  • tržeb (zaplacené, fakturované, nevyfakturované dodací listy),
  • vyfakturované dodací listy,
  • objednávky. 
Aktivitu firmy lze sledovat také pomocí aplikace - PS Aktivita.

Přehled lze nastavit pro denní, týdenní, měsíční či roční poskytnutí dat. Zpřístupněno je i srovnání s průměrnými tržbami za poslední rok.

Nově přibyla funkce pro sledováni za posledních 12 měsíců, let,..., včetně možnosti změny data sledování tlačítko "Za 12 měsíců, let".

V horní části lze nastavit nejen datum odkdy sledovat, ale rovněž období zobrazení:

 • měsíční
 • kvartální
 • roční


Aktivita je přehled interaktivní tzn. pomocí tlačítka "Více" lze zobrazit detaily hodnot.


Noví zákazníci

Systém zde také zobrazí nové zákazníky od zvoleného data (nově zavedení do adresáře partnerů).


7 Postup (F8)

Především pro manažery a majitele společností verze X6.2 přináší v panelu "Aktuálně" novou záložku "Postup" pro přehledné, rychlé a srozumitelné informace ohledně společnosti. Přehled umožňuje srovnávání a vyhodnocování chodu firmy a to jak ke stejnému dni minulých měsíců, tak i let.

V přehledu se sleduje měsíční vývoj tržeb včetně meziročního srovnání, co umožňuje kontinuita programu Premier.

Údaje přehledu se čerpají i z nevyfakturovaných dodacích listů tudíž je výsledek vždy maximálně přesný. Přehled je možné vypočítat k požadovanému dni. Rovněž lze "Postup" vytisknout či exportovat do různých formátů obdobně jako napříč programem.


"Postup" je přehled interaktivní, kde kliknutím na sloupec grafu je možné zobrazit detail hodnoty. Detail je navíc možno zobrazit ve více jazycích, zvolit typ grafu, využívat funkce unigridu a interaktivně se proklikávat až na úroveň jednotlivých dokladů. Samozřejmostí je opět možnost tisku či exportu.

Tip

Přehled "Postup" si můžete nechat pravidelně zasílat na e-mail pomocí E-agenta.