UPGRADE 2024

CO NABÍZÍ BALÍČEK PODPORY - "UPGRADE 2024"?

Uživatelé získávají přístup ke stažení nové verze PREMIER X8.2, která nabízí technické a legislativní změny pro rok 2024. Akce „UPGRADE 2024“ nabízí možnost stáhnout si novou verzi, která zahrnuje technické a legislativní změny platné k příslušnému období. Klient pořízením upgrade získává:

  • nárok na aktualizaci této verze po dobu jednoho roku s možností stahovat z internetu veškeré aktualizace reagující na novinky v platné legislativě a technologická a funkční zdokonalení programu,
  • celoroční hotline a e-mail podporu,
  • celoroční on-line podporu (TeamViewer),
  • nárok na zachování věrnostní slevy (pro uživatele s maximální věrnostní slevou),
  • nárok na zvýšení věrnostní slevy k upgrade v dalším roce.CENOVÉ PODMÍNKY "UPGRADE 2024"

Každý aktualizační poplatek je kalkulován ve výši 27 % z celkové prodejní ceny programu, včetně ceny za rozšíření dalších licencí či modulů. V každém následujícím roce získává nabyvatel nárok na 12 % slevu z ceny upgrade v prvním roce, přičemž maximální sleva může být 42 % z ceny za upgrade v prvním roce. 

Výše uvedené ustanovení se netýká smluvních partnerů, u kterých je pravidelný upgrade přímo stanoven v licenční smlouvě jako povinnost.


PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Společně s novou verzí obdrží klienti zálohovou fakturu, smluvní partneři obdrží finální fakturu se splatností 14 dnů. Ihned po zaplacení zálohové faktury bude všem klientům zaslána finální faktura – daňový doklad.


Rok užíváníČástka pro výpočet upgradeSleva

1. rok

27 % z prodejní ceny programubez slevy

2. rok

dtto

12 %
3. rokdtto24 %
4. rokdtto36 %
5. rokdtto42 %
další rokymaximální sleva42 %

V případě nezaplacení, nevyužití nabídky upgrade, ztrácí nabyvatel nárok na veškeré získané věrnostní slevy!