NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY (FAQ) K UPGRADE 2024

Nevíte si rady při instalaci nebo registraci nové verze, nebo potřebujete s něčím jiným poradit? Sestavili jsem pro Vás nejčastější dotazy, které Vám mohou pomoci pro rychlé řešení Vašich dotazů.

V tomto období je tradičně naše hotline přetížena, proto využijte variantu, která může být pro Vás snadnější.

INSTALACE VERZE X8.2


 JAK SI PROVEDU INSTALACI NOVÉ VERZE?
Postup instalace nové verze X8.2 je podrobně popsán zde.
 NEMÁM K DISPOZICI NABÍDKU UPGRADE NA VERZI X8.2.
Proveďte si nejdříve klasickou aktualizaci programu "Start - PREMIER Update - Kompletní aktualizace" ve verzi X8,1. 
 POKUD SE VÁM NEPODAŘILO NAINSTALOVAT Z JAKÉHOLIV DŮVODU VERZI X8.2.
Obraťte se na podpora@premier.cz nebo na +420 227 777 499.
 KDO MŮŽE PROVÁDĚT UPGRADE?

Upgrade provádí SUPERVISOR nebo ten, kdo má toto povoleno v Omezujících předvolbách. Nikdo jiný nesmí být v danou chvíli v programu přihlášen.

 JAK PROVEDU UPGRADE ZE STARŠÍ VERZE PROGRAMAU NEŽ X8.1?

Upgrade proveďte pomocí instalačního souboru, který je k dispozici na našem webu. Podrobně popsáno zde.

 PROVEDL JSEM UPGRADE A CHCI SE VRÁTIT K PŘEDCHOZÍ VERZI.

Nedoporučujeme vracet se ke starší verzi programu, která nenabízí aktuální legislativu. Jedná se o nenávratnou akci. Pouze pokud máte k dispozici zálohu dat z původní verze programu, můžete si nově nainstalovat program v původní verzi a data obnovit.


REGISTRACE


 JAK PROBÍHÁ REGISTRACE PROGRAMU?
Registrace probíhá plně automaticky. Po provedení upgrade na verzi X8.2 dojde k automatickému načtení nového registračního kódu z licenčního serveru. Již se nezobrazí dialog pro registraci, pouze se spustí zaregistrovaný program.
 PO UPGRADU NEDOŠLO K AUTOMATICKÉ REGISTRACI PROGRAMU..

Pokud automatické načtení kódu nebude úspěšné, program po prvním spuštění vyzve k manuálnímu zadání kódu. Kód načtete do systému pomocí tlačítka "Načíst z licenčního serveru". Pokud volba nebude aktivní, je nutné zadat kód ručně (nutno dodržet jeho 4místný alfanumerický formát). Kód je vytištěný na faktuře/zálohovém listě za upgrade.

 PROGRAM MI HLÁSÍ NEPLATNÝ KÓD.

Možné příčiny:

  • Nepovedli jste nejdříve upgrade na verzi X8.2.
  • Nezadáváte alfanumerický kód jako 4místný. 
  • Název společnosti není uveden přesně (mezery, tečky atd.).

KOMUNIKACE


 NEOBDRŽEL JSEM FAKTURU ZA UPGRADE..

Faktura byla odeslána všem uživatelům na registrované e-mailové adresy dne 11.12.2023. Prověřte prosím ve své e-mailové schránce složku SPAM, zda se nenachází e-mail s přiloženou fakturou/zálohovým listem zde, případně se obraťte na upgrade@premier.cz.

 K ČEMU SLOUŽÍ KONTAKNTÍ E-MAIL V REGISTRACI SYSTÉMU?

Slouží jako e-mail, na který Vám budeme zasílat veškeré informace týkající se programu. Kontaktní údaje obsahují kromě e-mailu pro komunikaci také e-mail pro zasílání faktur.

 JAK MŮŽU ZMĚNIT REGISTROVANOU E-MAILOVOU ADRESU PRO KUMUNIKACI?
Na spuštěném programu na horní liště -> Pomůcky - O aplikaci PREMIER system/Registrace licencí - Registrace licence - Aktualizace kontaktních údajů zde.  Odtud se nám e-mail automaticky načítá do systému. Nyní je možné vyplnit e-mail pro komunikaci a odlišný e-mail pro zasílání faktur.
 NA JAKÝ E-MAIL JSTE ODESLALI ZÁSILKU UPGRADE?

Upgrade zasíláme na kontaktní e-mailovou adresu uloženou v registraci programu PREMIER.

 MŮŽU SI NASTAVIT E-MAIL PRO FAKTURACI A ZVLÁŠŤ PRO KOMUNIKACI?

Ano, verze X8.2 nabízí možnost vyplnit dvě e-mailové adresy.

 ZOBRAZILA SE MI CHYBA PO VYPLNĚNÍ/ZMĚNĚ E-MAILU.

V případě, že program při vyplnění nebo změně kontaktního e-mailu zahlásí chybu postupujte prosím dle manuálu.

 NEOBDRŽEL JSEM OVĚŘOVACÍ KÓD PO VYPLNĚNÍ/ZMĚNĚ E-MAILU.
Prověřte prosím ve své e-mailové schránce složku SPAM, zde se nenachází e-mail s ověřovacím kódem zde, případně se prosím obraťte na upgrade@premier.cz.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY


 JAK PROVEDU ZMĚNU SAZBY DPH?

Přechod na nové sazby jsme implementovali do verze X8.2 tak, aby proběhl co nejvíce automatizovaně. Nové sazby budou v programu automaticky od 1.1.2024. Pouze uživatelé skladového hospodářství budou muset využít nástroje pro hromadnou změnu sazeb a propočet cen, kterou budou implementovány do konce roku. Vše je podrobně popsáno zde.

 JAK ZMĚNÍM SAZBU DPH NA SKLADOVÝCH KARTÁCH?
Do konce roku budou doplněny nové funkce pro hromadnou změnu sazeb DPH na skladových kartách a pro propočet prodejních cen. Budeme Vás informovat, včetně podrobného postupu.
 JSOU IMPLEMTOVÁNY VŠECHNY ZMĚNY V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU LEGISLATIVY V OBLASTI MEZD?

Ano, ve verzi X8.2.

 MŮŽU VÉST ÚČETNICTVÍ V CIZÍ MĚNĚ?

Ano, tato možnost bude dostupná na přelomu roku 2023/24. O dostupnosti Vás budeme informovat.

 JAK PROVEDU ODPOČET ZÁLOH PO ZMĚNĚ SAZBY?

Podrobný popis je k dispozici v manuálu.


OBECNĚ O LICENCI/CENOVÉ PODMÍNKY


 Z ČEHO SE STANOVÍ ČÁSTKA ZA ROČNÍ AKTUALIZAČNÍ POPLATEK?

Dle Obchodních podmínek - není-li s Uživatelem sjednáno jinak, činí výše Aktualizačních poplatků 27 % z celkové Ceny za licenci IS PREMIER (čl. 4.1.2). Každý následující rok je Uživateli poskytována sleva ve výši 12 % z Aktualizačního poplatku, maximální výše slevy z Aktualizačního poplatku však může dosáhnout 42 % z ceny IS PREMIER. 

 PROČ DOŠLO KE ZVÝŠENÍ AKTUALIZAČNÍHO POPLATKU OPROTI PŘEDCHOZÍMU ROKU?

V průběhu roku došlo k rozšíření licence o další uživatele nebo moduly, případně došlo k přechodu na verzi ENTERPRISE. Dle našich Obchodních podmínek tyto změny licence vstupují do základní ceny pro výpočet ročního aktualizačního poplatku.

 CHCI UPRAVIT ROZSAH SVÉ LICENCE.

Obraťte se prosím s žádostí na upgrade@premier.cz