Platební terminály

1 Obecně o terminálech a programu PREMIER

Program PREMIER umožňuje při prodeji využívat při platbě kartou platební terminály. Některé terminály komunikují s programem přímo (přenesou částku atd. viz podporované terminály) a ostatní vyžadují ruční zadávání částky.

Pro nastavení komunikace terminálu s programem je zapotřebí zástupce z banky, který musí sdělit technickou stránku nastavení (viz níže).

Podporovaná komunikace s platebním terminálem:

 • COM sériový port
  •  komunikační port a baudová rychlost musí být nastavená shodně dle platebního terminálu
 • NETWORK / UDP
  • UDP komunikuje mezi dvěma zařízeními na síti, proto musí být v terminálu nastavená IP adresa počítače s kterým komunikuje. Síťový port je standardně 3333
 • NETWORK / TCP-Server
  • Platební terminál jako TCP-Server, což umožňuje komunikovat s více počítači najednou. Nastavený port se musí shodovat s nastavením v platebním terminálu.

V případě nastavení NETWORK / TCP SERVER je nutné technikem z banky nastavit jak IP adresu terminálu, tak IP adresu PC, ze kterého bude komunikace probíhat.

Obě tato nastavení provádí jen technik z příslušné banky.

Pokud klient používá PREMIER ze vzdáleného serveru, nastavuje se vzdálená (veřejná IP adresa) routeru, na kterém se pak nastaví NAT na konkrétní lokální IP platebního terminálu a je nutné kontaktovat servisního technika dané banky, aby povolil přímo v platebním terminále takový druh komunikace. Ve výchozím stavu toto banky neumožňují a je nutné toto povolit přímo na platebním terminále. Tento zásah do konfigurace platebního terminálu, musí provést pouze servisní pracovník konkrétní banky.

Na této stránce najdete:

2 Podporované terminály

Program PREMIER aktuálně podporuje tyto platební terminály. Je možné, že pakliže budou komunikační protokoly od dalších terminálu odpovídat, bude s nim rovněž PREMIER komunikovat,
V případě zájmu o komunikaci s jiným terminálem, napište prosím požadavek na info@premier.cz, kde bude posouzen.

Banka/PoskytovatelTerminálKomunikační protokol
ComgateNEXGOGSA, HTTP POST a JSON příkazy
ČSOBiCT220Global Payments (GP)
Komerční bankaiCT220Global Payments (GP)
Česká spořitelnaiCT220Global Payments (GP)
SonetIngenico iCT220 

Univerzální od Sonetu

SonetIngenico iCT250 Univerzální od Sonetu
SonetIngenico iWL220 Univerzální od Sonetu
SonetIngenico iWL250 Univerzální od Sonetu
SonetIngenico iPP320 Univerzální od Sonetu
SonetIngenico iPP350 Univerzální od Sonetu
SonetIngenico iUP250 Univerzální od Sonetu
SonetIngenico iUC180 Univerzální od Sonetu
SonetSpire SPc50 Univerzální od Sonetu
SonetSpire SPw60 Univerzální od Sonetu
SonetSpire SPw70 Univerzální od Sonetu
B-PaymentPAX 800
BANIT pro ČSOBPAX 920 PŘIPRAVUJEME3 Konfigurace v programu PREMIER


V programu lze nastavit dva způsoby prodeje pomocí platebních karet (viz níže) od toho se odvíjí samotné nastavení.

3.1 Nastavení dokladové řady

Nejdříve je nutné založit dokladovou řadu pro zúčtování platebních karet v "Osnova/Dokladové řady - Dokladové řady", zde se založí Ostatní vnitřní dokladová řada. 

U interní dokladové řade se nastaví:

 • Dokladové zkratka

 • Účtování

 • Popis - název dokladové řady.

 • Nastavení pro EET - podrobný manuál k tomuto nastavení /wiki/spaces/PS/pages/8291492.

Upřesnění

Pokud nechce uživatel evidovat platební karty

 3.2 Nastavení terminálu platebních karet

Ve "Správci - Ostatní číselníky - Terminály platebních karet" se nastaví číselník platebních karet, kde se provede další potřebné nastavení. Počet nastavení odpovídá počtu terminálů.

Zde se nastaví:

 

 • Kód, zkratka - libovolné označení.
 • Textový výraz - textové označení terminálu.
 • Vnitřní dokladová řada pro zúčtování faktur - zde se vyplní dokladové zkratka interní dokladové řady, kde se budou automaticky tvořit zúčtovací doklady.
 • Zúčtovací účet - zde se vyplní účet, který by měl odpovídat nastavenému účtu v interní dokladové řadě (viz výše).
 • Provize banky - pokud uživatel chce, aby program z částky platby kartou automaticky vypočítal, odečetl a zaúčtovat na zvláštní účet pak se nastaví:
  • % provize (lze nastavit i různé hladiny)
  • minimální provize - některé banky mají stanovenou částku provize, tak se vyplní zde.
  • účet pro účtování provizí
 • Dokladová řada faktur při platbě kartou - zde si může uživatel nastavit dokladovou řadu pro tvorbu faktur.
 • Zúčtovací účet (pro off-line pokladnu) - zde se nastaví účet pro platby kartou v případě off-line podeje.
 • Výběr terminálu 
 • Nastavení - zde se provede potřebné nastavení komunikace s terminálem.

Upozornění

Toto nastavení je nutné probrat přímo se servisním technikem dané banky,


3.3 Přidělení terminálu k uživateli

V posledním kroku si uživatel ve "Správci - Předvolbách - Uživatelských (resp. Globálních) - Sklad - Pokladní elektronické systémy" předvolí terminál platební karty.4 Prodej - platba kartou

Při prodeji, pokud zákazník chce platit platební kartou, pak má uživatel v praxi dvě možnosti. 

 1. Vytvoření faktury - hrazené platební kartou a k ní automatická úhrada do vnitřní dokladové řady.
 2. Vytvoření pokladního dokladu s odečtením částky hrazené platební kartou. U této varianty lze snadno řešit i částečné platby kartou.


4.1 Vytvoření faktury

Po vytvoření výdejky při uložení, kde program vyzve k vytvoření návazného dokladu se zvolí "K - Faktura hrazená platební kartou"


Tip

Pro přehlednost doporučujeme mít na tyto faktury zvláštní dokladovou řadu.


Program automaticky vytvoří fakturu s formou úhrady "Platební kartou" a k ní vytvoří automaticky zúčtovací doklad do deníku (dle nastavení viz výše).

V případě terminálu, který umožňuje přímou komunikaci s programem se v tomto kroku pomocí tlačítka "Odeslat na POS - F8" odešla částka přímo na terminál.4.2 Pokladní doklad

V případě, kdy chce uživatel platby kartou evidovat přímo v pokladně, pak při vytvoření výdejky a po jejím uložení zvolí volbu "1. Daňový pokladní doklad".

Upozornění

U této varianty není potřeba samostatnou řadu pro tvorbu automaticky zúčtovacích dokladů!

V následujícím dialogu je možno zadat část, která je hrazené hotově a která kartou. Pokud je celá částka hrazená kartou, stačí stisknout tlačítko "Kartou, šekem" a částka se přenese celá.

V případě terminálu, který umožňuje přímou komunikaci s programem se v tomto kroku pomocí tlačítka "Odeslat na POS - F8" odešla částka přímo na terminál.

 5 Tisk 

5.1 Potvrzení o platbě kartou

Potvrzení o transakci platební kartou se netiskne z programu, ale z terminálu platebních karet.

5.2 Účtenky

Některé sestavy jsou již upraveny a nastaveny pro odpočet plateb kartou, najdete ji v Galerii sestav.

Případně jsme schopni Vám účtenky upravit na míru.