Daňová evidence


Daňová evidence - s výjimkou modulů účetnictví nabízí všechny ostatní moduly stejnou funkcionalitu, jako moduly standardní verze v podvojném účetnictví. Před používáním modulu Daňová evidence doporučujeme přečíst kapitolu "Obecné", která obsahuje základní informace ohledně programu jeho ovládání, základních funkcí atd.


Na této stránce najdete:


Založení účetní jednotky

Založení účetní jednotky vedoucí Daňovou evidenci je obdobné jako založení účetní jednotky v podvojném účetnictví. Poklepáním na ikonu „PREMIER“ se spustí program a zobrazí se dialog pro založení účetní jednotky. Tlačítkem „Přidat“ se nabídnou tři možnosti pro založení účetní jednotky:

  • Novou účetní jednotku – založí se prázdná firma, do které uživatel může pořizovat data.
  • Ukázkovou firmu v podvojném účetnictví  program automaticky nainstaluje zkušební data (demodata), kde má uživatel možnost vyzkoušet si pořizování dokladů v účetní jednotce, kde je vše již nastaveno.
  • Ukázkovou firmu v JÚ/daňová evidence  nainstaluje zkušební data pro soustavu jednoduchého účetnictví (daňovou evidenci).


Při vytvoření nové účetní jednotky se následně nabídne okno pro vyplnění údajů o společnosti. Toto lze provézt automaticky načtením údajů z internetu na základě IČ. Zde se také nachází volba pro vedení Daňovou evidenci.


Než se začne účtovat

Před samotným účtováním je vhodné předem si nadefinovat následující údaje:

Definice účetního období

Zadává se v modulu "Správce - Předvolby - Globální - Obecné" a současně v modulu "Správce - Předvolby - Uživatelské - Obecné"

Za zmínku stojí, že tento údaj lze kdykoliv měnit podle potřeby uživatele. Např. Je leden 2016 a v roce 2015 ještě nebyla provedena účetní uzávěrka. V tomto případě se jednoduše změní aktuální účetní období na rok 2016 a účtují se položky náležící do roku 2016. Jakmile je potřeba vrátit se do roku 2015, opět se změní pouze aktuální účetní období a to na rok 2015. V případě jednoho uživatele se doporučuje vymazat tento údaj z předvoleb uživatelských, jelikož jsou vždy přednostně načítány programem tyto volby. Naproti tomu u více uživatelů v síti se doporučuje přepínat mezi účetními obdobími pouze pomocí předvoleb uživatelských, jelikož takto se do jiného období přepne jen uživatel a ostatní uživatelé nikoliv.

Definice plátce / neplátce DPH

Zadává se v modulu "Správce - Předvolby - Globální - Obecné - Daňové nastavení".


Definice dokladových řad

Všechny dokladové řady (banky, pokladny, přijaté faktury, vydané faktury, atd.) se definují v modulu "Účetnictví - Analytika, Banky... - Dokladové řady" Viz kapitola Dokladové řady.

Definice analytického členění

Analytické členění se definuje v modulu "Účetnictví - Analytika, Banky" ... Analytické členění operací. Víc zde.

Ostatní definice

V modulu „Správce - Střediska “ je dále možná definice středisek a v modulu „Zakázky“ definice zakázek. Ve veškerých přehledech je možné sledování i na základě těchto členění.

Více o informací o používání středisek zdezakázky zde.