Účetnictví


Podvojné účetnictví je subsystém, který slouží pro kompletní nastavení většiny účetních kategorií "Osnova/Doklady“, pro pořizování prvotních dokladů (Banka, Pokladna, Interní doklady), integraci sekundárních (nepřímých) účetních dokladů (Vydané a Přijaté faktury), integraci off-line účtovaných dokladů (Mzdy, Majetek a Sklady) a dále slouží k sestavování veškerých účetních a uzávěrkových výkazů (DPH, Rozvaha, Výkaz aj.) a manažerských přehledů pro vyhodnocování ekonomického hospodaření firmy.

Poznámka: V závěru kapitoly subsystému Podvojné účetnictví je souhrnný popis řešení a některá specifika problematiky DPH, Účetní uzávěrky a přechodu na nové účetní období!!!