Úvod

Vážení uživatelé,

Uživatelská příručka k informačnímu systému PREMIER system, který je původní aplikací v prostředí Windows, představuje zcela jiný systém a filozofii práce s účetními a  firemními daty, než na který jste byli zvyklí ve stávajících programech. Už jeho výjimečné grafické zpracování, použití velkých fontů písma, princip logického vnořování do detailů a především propracovaná ergonomie ovládání a práce s programem usnadňuje uživateli v rychlém čase poznat, jak s tímto programem pracovat a jak ho maximálně využít ve svůj prospěch.

Tímto úvodem bychom Vám rádi stručně přiblížili základní výhody a možnosti programu, na které je třeba se od začátku práce zaměřit, aby byl náš systém Vámi využíván co nejefektivněji a s maximálním využitím všech jeho možností, jež Vám poskytnou rychlé a přesné informace nejen o celkovém hospodaření firmy, ale také o jednotlivých dokladech.

Určitě Vás překvapí vysoká úroveň uživatelského prostředí, které díky použití velkého fontu písmen umožňuje metodou logického postupu propracovat se jednotlivými kroky k detailnějším informacím. Rychlé přesuny mezi doklady různých modulů, které spolu věcně souvisejí, umožňuje unikátní systém vazeb, které se vytvářejí nejen automaticky, ale rovněž je lze vytvářet ručně, a to nejen mezi interními doklady, ale dokonce i k externím dokumentům nejrůznějších formátů. Vazby, respektive celková provázanost jednotlivých modulů, umožňují lehkou orientaci v toku dokladů, např. od objednávky přes výdejku až k faktuře s pokladním dokladem, a urychlují vyhledávání konkrétních dokladů.

Dále bychom Vás rádi upozornili, že PREMIER system je kontinuální program,  tzn., že dostupná jsou data z kteréhokoliv minulého období. Tato funkce umožňuje sestavovat komparační výkazy neboli porovnání situace aktuálního období s obdobím minulým. Rovněž při přechodu z minulého účetního období do nového je možné pracovat v obou současně; pro uzavření není třeba provádět žádné operace.

Všichni účetní jistě ocení možnost provádět jakékoliv změny a mazání dokladů v podstatě kdykoliv a jakkoliv, a to také v kterémkoliv období bez zanechání prázdných, storno či opravených řádků v deníku. Program je navržen tak, aby tyto změny probíhaly automaticky také v přidružených dokladech a v informacích o úhradách a platbách. Nehledě na to disponuje program samozřejmě také nástroji pro zamezení provádění změn, které najdou využití především u síťového provozu programu.

Z účetního hlediska je nutné pochopit ojedinělý systém on-line účtování vydaných a přijatých faktur, jejich vazbu na deník a kontrolu těchto přenosů (neboli kontrolu konzistence) a také off-line účtování skladu a mezd.

Celý program je postaven na tříúrovňovém členění nákladů a výnosů na zakázky, střediska a doplňkové analýzy, které se promítají v zadávání dokladů do všech modulů.

Doufáme, že si náš software oblíbíte, že Vám přinese především usnadnění a zefektivnění Vaší práce, a že vy sami přispějete k jeho zlepšení svými náměty či požadavky na jeho úpravu včetně připomínek k této příručce, které můžete zasílat prostřednictvím formuláře, který je umístěn na naší internetové adrese www.premier.czTým pracovníků PREMIER system, a.s.